svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชัยภูมิ วันนี้

29 กันยายน 2564
293

นายกฯ ลงพื้นที่ชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สั่งปรับแผนจัดการน้ำให้เหมาะกับสถานการณ์ สทนช. ยืนยันสถานการณ์น้ำต่างจากปี 2554

29 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน เนื่องจากมวลน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาภูแลนคา และน้ำล้นตลิ่งจากมวลน้ำจากลำแม่น้ำชี ส่งผลให้น้ำหนุนเข้าในพื้นที่ 16 อำเภอ และได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว 

 

นายกรัฐมนตรีและคณะจะรับฟังรายงานสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.เมืองชัยภูมิ ณ ตลาดสดเทศบาลเมือง และจะเดินทางต่อ เพื่อไปให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ

 

จากนั้น จะรับฟังรายงานจากนายอำเภอจตุรัสและผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเร่งการระบายน้ำ และเตรียมแผนป้องกันหากยังมีฝนตกต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอำเภอจตุรัส ขณะนี้มีน้ำท่วมขังและระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร และไหลท่วมเข้ามายังพื้นที่เศรษฐกิจบางส่วนแล้ว
นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชัยภูมิ วันนี้

แฟ้มภาพ

นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทั้งส่วนกลาง และระดับพื้นที่ ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม สื่อสารกับประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน รวมทั้งเร่งระบายน้ำโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนนานกว่านี้

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชัยภูมิ วันนี้

ที่ประชุมครม.มีมติเมื่อวันที่ 18 พ.ค.64 กำหนด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้เตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกัน เพื่อลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝนนี้ 

 

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำขณะนี้ยังแตกต่างจากอดีต โดยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  ยืนยันว่าขณะนี้ น้ำบริเวณตอนบนของประเทศอยู่ในระดับต่ำน้อยกว่าร้อยละ 50 ประกอบกับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน พ้องกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเท่านั้น ซึ่งในช่วง 5 – 10 วันข้างหน้า ยังไม่ปรากฏสัญญาณการเกิดพายุ ดังนั้น จะทำให้ฝนตกห่างออกไป น้ำที่ยังท่วมขังจะสามารถระบายออกไปได้