svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ครม. เห็นชอบ จัดซื้อวัคซีนแอสตร้าฯ จากสเปน เพิ่ม 165,000 โดส ถึงไทยต้นต.ค. นี้

28 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ กรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนจากสเปน เพิ่มอีก 165,000 โดส จากเดิมที่มีมติเห็นชอบเมื่อ14 ก.ย. 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 AstraZeneca (แอสตร้าเซนเนก้า ) จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ให้ กรมควบคุมโรค จัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จาก ราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส

 

โดย ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ แอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สธ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement : Form of Doses Offer Notice

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้รายละเอียดอีกว่า สเปน กำหนดส่งมอบวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 ชุด ในภายในต้นเดือนต.ค. 2564 นี้  โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก สเปน เพิ่มเติม

 

เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป  ทั้งนี้ ประเทศไทย ยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2564

 

ปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการจัดวัคซีน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชนไทย จาก 3 ยี่ห้อ จำนวน 122.1 ล้านโดส ดังนี้
 
•    แอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส
•    ซิโนแวค 31.1 ล้านโดส
•    ไฟเซอร์ 30 ล้านโดส
 
รวมถึงการจัดหาวัคซีนทางเลือก จาก 2 ยี่ห้อ รวม 15 ล้านโดส ดังนี้
•    ซิโนฟาร์ม 10 ล้านโดส จัดหาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
•    โมเดอร์นา 5 ล้านโดส จัดหาโดยองค์การเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย
 
รวมวัคซีนทั้งหมดที่ประเทศไทยได้รับจำนวน 126.2 ล้านโดส
 
ขณะที่ จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 26 ก.ย. 2564)
รวม 50,566,651 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 กันยายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ โดส
•    เข็มที่ 1 : 62,276 ราย
•    เข็มที่ 2 : 97,061 ราย
•    เข็มที่ 3 : 16,586 ราย
•    เข็มที่ 4 : 3 ราย
 
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 31,548,310 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 17,891,858 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,125,675 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 4 สะสม : 808 ราย
 

logoline