ครม.อนุมัติ จัดซื้อแอสตร้าเซนเนก้าจาก สเปน เพิ่ม 165,000 โดส เข้าไทย ต.ค. -ธ.ค. 64 พร้อมอนุมัติงบจัดซื้อ ในปี 65 อีก 60 ล้านโดส ทยอยส่ง 3 ไตรมาสแรกของปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 กันยายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากสเปนเพิ่มเติมจำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า จากราชอาณาจักรสเปนจำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส ตามแผนการจัดซื้อเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564 โดยการจัดซื้อวัคซีนจากสเปนในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนจากประเทศยุโรป โดยในปี 2564 ทำให้ประเทศไทยมีทั้งวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือก จำนวน 178.2 ล้าน โดส 

 

 

ครม.อนุมัติงบซื้อแอสตร้าฯอีก 60 ล้านโดส ทยอยส่งปี 65

 

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะซื้อวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 60 ล้านโดส ในปี 2565 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ในปี 2565 ไตรมาสแรกจำนวน 15 ล้านโดส ไตรมาสที่ 2 จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่ 3 จำนวน 15 ล้านโดส เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการแพร่ระบาดในปีหน้า