ธนาคารออมสิน ออกมาตรการสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" จากพายุเตี้ยนหมู่ ให้กู้ฉุกเฉินวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ปลอดชำระ 3 เดือน - 1 ปี ซ่อมแซมบ้าน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 27 กันยายน 2564  จากอิทธิพลร่องมรสุม พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิด "น้ำท่วม" ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ ธนาคารออมสิน จึงได้ออกมาตรการสินเชื่อ ช่วยผู้ประสบภัย

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุม พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 26 จังหวัด โดยเฉพาะ จังหวัดพิจิตร์ ชัยภูมิ นครราชสีมาพระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และอุบลราชธานี ซึ่งทำให้บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนและลูกค้าของธนาคารในพื้นที่ได้รับความเสียหาย มีความเดือดร้อนในการดำรงชีพ

 

โดยธนาคารออมสินในพื้นที่ได้นำถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็น และน้ำดื่ม ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับซ่อมแช่มที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น

 

ออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน “ช่วยน้ำท่วม” วงเงิน 5,000,000 บาท

ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม/ภัยพิบัติ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยปลอดชำระเงินงวดใน 3 เดือนแรก

 

สินเชื่อเคหะ สำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพัก/ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้กู้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%

 

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหาย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท ใช้บ้าน/ที่ดิน สวนไร่นา/คอนโด ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

 

สินเชื่อธุรกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ หรือ SMEร วงเงินให้กู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR โดยปีแรกชำระแต่ดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเงินต้น

 

ออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน “ช่วยน้ำท่วม” วงเงิน 5,000,000 บาท

 

ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

รายละเอียดสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 - 5 = 0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
 • สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 

วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 - 3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4 = MRR -0.75% ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
   

สินเชื่อเคหะ สำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพัก / ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก


สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ทดแทนที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา คอนโดฯ ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

 • อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา   

 

สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
   

 

 

ออมสิน ปล่อยกู้ฉุกเฉิน “ช่วยน้ำท่วม” วงเงิน 5,000,000 บาท