กระบี่ - ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้มีการตรวจสอบและยุติการจัดงานคอนเสิร์ต Thailand Sha Sha Sha The Memory @Krabi มีช่องโหว่ที่สามารถอนุญาตให้จัดกิจกรรมอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

27 กันยายน 2564  กลุ่มกระบี่ไม่ทนประมาณ 4 คน นำโดยนายพลัง หนูเหลือ ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ เพื่อยื่นหนังสือต่อ พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอให้มีการตรวจสอบและยุติการจัดงาน Thailand Sha Sha Sha The Memory @Krabi หลังจากได้มีประชาชนชาวกระบี่ จำนวนมาก ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานดังกล่าว เนื่องจากอยู่ในช่วงของการะบาดไวรัสโควิด 19 อย่างรุนแรง มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 คน โดยมีนายสมปอง รัตนะ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.กระบี่ รับเรื่อง

ยื่นผวจ.กระบี่สั่งสอบและยุติคอนเสิร์ต เสี่ยงแพร่เชื้อ

ยื่นผวจ.กระบี่สั่งสอบและยุติคอนเสิร์ต เสี่ยงแพร่เชื้อ

สำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มกระบี่ไม่ทน ขอให้ยกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 69/2564 ซึ่งมีช่องโหว่ที่สามารถอนุญาตให้จัดกิจกรรมอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทันที และให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่มีการออกประกาศคำสั่งใหม่ ซึ่งมีความรัดกุมและเคร่งครัดเหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในจังหวัดกระบี่โดยทันที พร้อมกับขอให้ยกเลิกการจัดงาน Thailand Sha Sha Sha The [email protected] เนื่องจากมีเสียงต่อต้านและไม่พอใจของพี่น้องประชาชนคนกระบี่เป็นวงกว้างต่อโครงการดังกล่าว

ยื่นผวจ.กระบี่สั่งสอบและยุติคอนเสิร์ต เสี่ยงแพร่เชื้อ

ยื่นผวจ.กระบี่สั่งสอบและยุติคอนเสิร์ต เสี่ยงแพร่เชื้อ

นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเอกสารรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ Thailand Sha Sha Sha The [email protected] ออกมาแสดงภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้ประชาชนเจ้าของภาษี ได้ร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  ได้มีการจัดงาน Thailand Sha Sha Sha The Memory @ Krabi ขึ้นในพื้นที่ อ่าวนาง แลนด์มาร์ค ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่โดยกิจกรรมดังกล่าว มีระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม และไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากไม่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ

ยื่นผวจ.กระบี่สั่งสอบและยุติคอนเสิร์ต เสี่ยงแพร่เชื้อ
                 
สำหรับการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างกว้างขวางเนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยื่นผวจ.กระบี่สั่งสอบและยุติคอนเสิร์ต เสี่ยงแพร่เชื้อ

 

ภาพ/ข่าว โดย: 
สิทธิชัย  สิขวัตร จ.กระบี่