svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

กู้รถน้ำป่าพัดจม-หลายหมู่บ้านยังล็อคดาวน์

27 กันยายน 2564

แม่ฮ่องสอน - หลายหน่วยงานสนธิกำลังช่วยกู้รถกระบะ 2 คันถูกน้ำป่าพัดจมน้ำ ที่ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เรียบร้อย ขณะที่หลายหมู่บ้านจนท.ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ เหตุมีการ“ล็อคดาวน์”จากโควิด-19ระบาด

วันที่ 27 กันยายน 2564 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และ อบต.แม่คง อ.แม่สะเรียง ส่งกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ รถถูกน้ำป่าพัดจม ที่บ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีราษฎรบ้านป่าเหว ช่วยกันกู้รถยนต์กระบะ ทั้ง 2 คัน ที่จมน้ำป่าในลำห้วยแม่กองคาออกเป็นที่เรียบร้อย

กู้รถน้ำป่าพัดจม-หลายหมู่บ้านยังล็อคดาวน์

จุดเกิดเหตุอยู่ บริเวณลำห้วยแม่กองคา ก่อนถึงหมู่บ้านป่าเหว ประมาน 1.5 กิโลเมตร โดยรถทั้งสองคันเป็นของราษฎรบ้านป่าเหว คือ นายมะบุโพ ชุติมาสมานกุล อยู่บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ 2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และนายชาตรี บำรุงแสงเลิศ อยู่บ้านเลขที่ 38/5 หมู่ 2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทางหน่วยฯ ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านจอสิเดอร์เหนือ ซึ่งทางหน่วยได้รับรายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนและที่นาชาวบ้าน บริเวณบ้านห้วยเฮี้ยะ และบ้านจอสิเดอเหนือ หมู่ 4 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยได้ 

กู้รถน้ำป่าพัดจม-หลายหมู่บ้านยังล็อคดาวน์

ทั้งนี้เนื่องจากหลายหมู่บ้านแถบพื้นที่ชายแดน บ้านเสาหิน ต.เสาหิน ซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน ได้มีการปิดหมู่บ้านเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด- 19 ทางชุดบรรเทาสาธารณภััยไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ จากการสอบถามราษฎรในพื้นที่ ทราบว่ามีน้ำป่าไหลหลากปิดทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ซึ่งทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวมีถนนอยู่ในลำห้วยในห้วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลากทุกปี โดยทางหน่วยได้ประสานกับทางอบต.แม่คง เตรียมเข้าไปช่วยเหลือต่อไป

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชายแดนบ้านจอสิเดอร์ และบ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา ล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าหลากที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ครูนักเรียนได้ช่วยกันเก็บกวาดพื้นที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม แต่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย บ้านจอสิเดอร์เหนือได้ เนื่องจากติดปัญหาการการเดินทาง หลายหมู่บ้านชายแดนซึ่งเป็นเส้นทางรถผ่านในพื้นที่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจากทางจังหวัดในการปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นอย่างมาก

กู้รถน้ำป่าพัดจม-หลายหมู่บ้านยังล็อคดาวน์

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน