svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รมว.พาณิชย์ สั่งจับตาร้านค้า ห้ามฉวยโอกาสน้ำท่วมโก่งราคา

26 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

รมว.พาณิชย์ สั่งพาณิชย์จังหวัดดูแลพื้นที่น้ำท่วม อย่าให้มีการฉวยโอกาสโก่งราคาเด็ดขาด แนะประชาชนพบเห็นแจ้งสายด่วน 1569 ได้ทันที

26 กันยายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในภาวะน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร ไม่เช่นนั้นจะให้พาณิชย์จังหวัด และทีมเซลส์แมนจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งข้อหาค้ากำไรเกินควร จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

รมว.พาณิชย์ สั่งจับตาร้านค้า ห้ามฉวยโอกาสน้ำท่วมโก่งราคา

 

อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังน้ำลดจะต้องดำเนินการนำโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เข้าไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นต่อการบริโภคในพื้นที่โดยเร็ว ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

ระหว่างนี้ให้มีการเตรียมการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่จำเป็นหลังน้ำลด เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องมือในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น ให้มีปริมาณเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน ได้สั่งการไปแล้วให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับจังหวัด ติดตามสถานการณ์และรายงานโดยใกล้ชิด ตนตามทุกวันว่าจังหวัดไหนเป็นอย่างไรบ้าง

logoline