ด่วน!!ชลประทานโคราช เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง หลังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

26 ก.ย.64 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่าง 9.029 ล้าน ลบ.ม. หรือ 141.95 % ที่ระดับเก็บกัก 8.40 ล้าน ลบ.ม. เมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 12.79 ล้าน ลบ.ม.มีแนวโน้มทรงตัวแล้วลดลงอ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่อ.ด่านขุนทดมีปริมาณน้ำในอ่าง9.029ล้านลบ.ม.หรือ103.78 %ที่ระดับเก็บกัก8.70ล้านลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอ.โนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่าง 41.96 ล้าน ลบ.ม. หรือ 151.49 % ที่ระดับเก็บกัก 27.70 ล้าน ลบ.ม.

ด่วน!!ชลประทานโคราช เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง

 โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วอ่างเก็บน้ำหนองกกอ.พระทองคำมีปริมาณน้ำในอ่าง2.97ล้าน ลบ.ม. หรือ 117.96 % ที่ระดับเก็บกัก 2.50 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มทรงตัวแล้วลดลงและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝน50 -150มม.ที่ตกในลุ่มน้ำจากอิทธิพลพายุโซนร้อน”เตี้ยนหมู่”มีปริมาณน้ำท่า ไม่น้อยกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับลำน้ำสาขาต่างๆ และปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ค้างอยู่ โดยที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ำเกินความจุทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ทางโครงการชลประทานนครราชสีมาพร้อมยังแจ้งเตือนปราชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกรตอนล่างให้เตรียมขนของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

ด่วน!!ชลประทานโคราช เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง

 

โดย- ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ