svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร

26 กันยายน 2564
486

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เอาไม่อยู่ แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร ตอนล่าง ให้ประชาชนเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 กันยายน นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ประกาศแจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย ว่า ขณะนี้มีปริมาณเกินความจุ 140 % และมวลน้ำขนาดใหญ่จากลำเชียงไกร ตอนบน,ห้วยสามบาท อ.ด่านขุนทด กำลังไหลลงมาสมทบในอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไหลทะลักต้องระบายเพิ่มจำนวนมาก ขอให้อำเภอด้านท้ายอ่าง ฯ ประกอบด้วย อ.โนนไทย อ.โนนสูง และ อ.พิมาย แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูง ระวังติดตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็กและคนชรา ผู้ป่วยติดเตียงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนทรายกระสอบให้กับประชาชน เพื่อปิดกั้นน้ำเข้าบ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ มีรถกระจายข่าวเตือนให้ทั่วถึง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ตั้งโรงครัวดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่

แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร

ด้านนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน ดังนี้ตำบลกำปัง จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลสำโรง 3 หมู่บ้าน ตำบลสายออ 8 หมู่บ้านตำบลบัลลังก์ 5 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 410 หลังคาเรือนและพื้นที่เกษตร นาข้าว ประมาณ 6,007 ไร่ ไร่ข้าวโพด 169 ไร่ ส่วนการช่วยเหลือราษฎรได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร

 

โดย - เกษม ชนาธินาถ