ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เอาไม่อยู่ แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร ตอนล่าง ให้ประชาชนเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 กันยายน นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ประกาศแจ้งสถานการณ์อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย ว่า ขณะนี้มีปริมาณเกินความจุ 140 % และมวลน้ำขนาดใหญ่จากลำเชียงไกร ตอนบน,ห้วยสามบาท อ.ด่านขุนทด กำลังไหลลงมาสมทบในอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไหลทะลักต้องระบายเพิ่มจำนวนมาก ขอให้อำเภอด้านท้ายอ่าง ฯ ประกอบด้วย อ.โนนไทย อ.โนนสูง และ อ.พิมาย แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูง ระวังติดตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็กและคนชรา ผู้ป่วยติดเตียงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนทรายกระสอบให้กับประชาชน เพื่อปิดกั้นน้ำเข้าบ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ มีรถกระจายข่าวเตือนให้ทั่วถึง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ตั้งโรงครัวดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่

แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร

ด้านนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน ดังนี้ตำบลกำปัง จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลสำโรง 3 หมู่บ้าน ตำบลสายออ 8 หมู่บ้านตำบลบัลลังก์ 5 หมู่บ้าน โดยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 410 หลังคาเรือนและพื้นที่เกษตร นาข้าว ประมาณ 6,007 ไร่ ไร่ข้าวโพด 169 ไร่ ส่วนการช่วยเหลือราษฎรได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

แจ้งชาวโนนไทย เตรียมรับมวลน้ำอ่างลำเชียงไกร

 

โดย - เกษม ชนาธินาถ