svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อังกฤษต้องการคนขับรถสิบล้อต่างชาติเร่งด่วน รัฐบาลพร้อมให้วีซ่า

รัฐบาลอังกฤษเตรียมออกวีซ่าทำงานให้คนขับรถสิบล้อต่างชาติจำนวนมาก เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนคนขับรถสิบล้อเพื่อขนส่งสินค้า

ขณะนี้อังกฤษกำลังขาดแคลนคนขับรถสิบล้อจำนวนมาก ทำให้การขนส่งสินค้าทั่วประเทศมีความล่าช้า โดยเฉพาะน้ำมัน ที่ปั๊มน้ำมันในหลายเมือง ไม่มีน้ำมันมากพอที่จะเติมให้ลูกค้า ทำให้รัฐบาลเตรียมที่จะออกวีซ่าทำงานแบบชั่วคราวให้กับคนขับรถสิบล้อต่างชาติ 5,000 คนแบบเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ปัญหาขาดแคลนคนขับรถสิบล้อ เป็นผลมาจากเบร็กซิทและการระบาดของโควิด ที่ทำให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาทำงานที่อังกฤษได้ยากขึ้น ซึ่งในระยะยาว รัฐบาลวางแผนว่าจะต้องหาคนขับรถสิบล้อภายในประเทศมากกว่าเดิม ซึ่งจะมีการขึ้นค่าแรงเพื่อดึงดูดคนให้มาทำอาชีพนี้มากขึ้น