svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย ฟื้นฟูหลังน้ำลด

25 กันยายน 2564

เฉลิมชัย สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย เตรียมมอบชุดพืชพันธุ์ดี และไตรโคเดอร์มา ฟื้นฟูหลังน้ำลด

25 กันยายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมและภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเยียวยาเกษตรกรหลังน้ำลดทันที

เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย ฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า วันนี้ (25 กันยายน 2564) ได้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเตรียมประชุมให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในวันพรุ่งนี้ ซึ่งขณะนี้พบว่า พื้นที่เกษตรที่ประสบภัยประมาณ  169,297 ไร่ แบ่งเป็น ด้านข้าว 150,774 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 16,761 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,762 ไร่ ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำสมทบจากทางเหนือ ทำให้อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย ฟื้นฟูหลังน้ำลด เกษตรฯ รุดช่วยเกษตรกรสุโขทัย ฟื้นฟูหลังน้ำลด
 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดชุดช่วยเหลือ ประกอบด้วยเมล็ดพืชพันธุ์ดี จำนวน 2,000 ซอง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริกจินดา และผักบุ้งจีน จากโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และไตรโครเดอร์มา สำหรับฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลดพร้อมช่วยบรรจุเมล็ดพันธุ์ดีร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย แจกจ่ายให้เกษตรกรและเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยด่วนต่อไป