จัดให้มีการประกวดภาพวาดแนว Street Art ภายใต้ชื่อ “คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม STREET ART คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองเปรมประชากร โดยมี นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

จุดเช็คอินแห่งใหม่ Street Art คลองเปรมประชากร

สำหรับ Street Art คลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 2 นั้น กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกการรักษาคูคลอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคูคลองจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ซึ่งคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร ได้มีการกำหนปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น ประกอบกับคลองเปรมประชากร เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่และมีชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคงเรียบร้อยแล้วสามารถพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เขตจึงได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดแนว Street Art ภายใต้ชื่อ “คลองเปรมประชากร ณ จตุจักร” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท โดยดำเนินการตามโครงการ U2T ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร และชุมชนประชาร่วมใจ 2 โดยได้รับการอนุเคราะห์กำแพงบ้านจากคุณพงษ์ชัย ฐิติวรรณ ซึ่งได้ดำเนินการประกวดและมีผู้ชนะการประกวด จำนวน 6 ทีม และผู้ชนะการประกวดได้เข้าพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีริมกำแพงตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชมและเช็คอินแล้ว

จุดเช็คอินแห่งใหม่ Street Art คลองเปรมประชากร