svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สถานการณ์น้ำสะแกกรัง อุทัยธานีน่าเป็นห่วงใกล้วิกฤติแล้ว

25 กันยายน 2564
226

โดยเฉพาะฝั่งวัดอุโปสถาราม หรือวัดโปสถ์โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เหลืออีกเพียง 50 ซม.จะล้นตลิ่ง หวั่นทะลักท่วมโบราณสถาน หวั่นท่วมหนักเหมือนปี 2554

25 กันยายน 2564 ที่จังหวัดอุทัยธานี ฝนที่ตกหนักอย่างต่องเนื่อง และไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตก โดยเฉพาะจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ทำให้เกิดมวลน้ำป่าไหลบ่าทะลัก ประกอบกับมีการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไหลบ่ามารวมลงสู่แม่น้ำตากแดดจนเต็มลำน้ำ ทำให้โครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี ต้องเพิ่มการระบายน้ำลงสูสู่ท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ และไม่ให้ส่งผละกระทบต่อพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน ถูกน้ำป่าเอ่อล้นจากแม่น้ำตากแดดใหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ และล่าสุดวันนี้ เขื่อนวังร่มเกล้า ต้องยกประตูระบายน้ำทั้ง 3 บาน สูงขึ้นอีกและเร่งระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนในอัตรา 197.15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง ประกอบกับยังมีมวลน้ำจากภาคเหลือไหลบ่าลงมารวมที่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยอัตราไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C2 ( เจ้าพระยา ) จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ วัดได้ 2,172 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สถานการณ์น้ำสะแกกรัง อุทัยธานีน่าเป็นห่วงใกล้วิกฤติแล้ว สถานการณ์น้ำสะแกกรัง อุทัยธานีน่าเป็นห่วงใกล้วิกฤติแล้ว

ส่งผลให้ระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างต่อเนื่อง และปริมาณของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี หนุนเข้าสู่แม่น้ำสะแกกรัง จนทำให้แม่น้ำสะแกกรัง มีระดับศุงขึ้นมากจนน่าเป็นห่วง และระดับน้ำใกล้ถึงจุดวิกฤติแล้ว โดยเฉพาะที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานี บริเวณตลอดแนวของฝั่งวัดอุโปสถารามหรือโบสถ์ ซึ่งไม่มีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและเหลือเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ก็จะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นของโบราณสถานแล้ว และประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเรือนแพ ต้องชักรากเรือนแพอาศัย และกระชังปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเข้าฝั่งให้มากที่สุด รวมทั้งผูกยึดเรือนให้แน่นหนา ป้องกันกระแสน้ำพัดเรือนแพให้ได้รับความเสียหาย

สถานการณ์น้ำสะแกกรัง อุทัยธานีน่าเป็นห่วงใกล้วิกฤติแล้ว สถานการณ์น้ำสะแกกรัง อุทัยธานีน่าเป็นห่วงใกล้วิกฤติแล้ว

ซึ่งประชาชนมีความหวั่นวิตกว่าจะเกิดอุทกภัย และน้ำท่วมใหญ่เหมือนเช่นปี 2554 ซึ่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมตลิ่งในแม่น้ำสะแกกรัง ได้เตรียมความพร้อมรับมือ โดยการนำเรือมาเตรียมสัญจรหากเกิดน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานอุทัยธานี จึงได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา และในแม่น้ำสะแกกรัง อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเรือนแม่น้ำสะแกรัง ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด ต่อไป

สถานการณ์น้ำสะแกกรัง อุทัยธานีน่าเป็นห่วงใกล้วิกฤติแล้ว

ข่าวโดย สามสอ จันทรังษ์