svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง

ประกอบกับจังหวัดอ่างทอง มีพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทำให้ฝนตกมาตลอดซึ่งเป็นวันที่ 2 จนแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย มีระดับน้ำสูงขึ้นจนน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ประชาชนต้องขนทรัพย์สินไว้บนที่สูง

25 กันบายน 2564 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ได้เร่งระบายน้ำถึง  2,072  ลบ.ม/วินาที และคาดว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดอ่างทอง มีพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทำให้ฝนตกมาตลอดซึ่งเป็นวันที่ 2 จนแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย มีระดับน้ำสูงขึ้นจนน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ประชาชนต้องขนทรัพย์สินไว้บนที่สูง โดยเฉพาะที่ หมู่ 9 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีน้ำจากแม่น้ำน้อย ได้เอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนประชาชน จำนวนกว่า 30 หลัง มีระดับระดับความลึก 60 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร รวมถึงพื้นที่นาข้าวอีกหลายร้อยไร่ที่จมน้ำ

ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง

 

ด้านกรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น หลังฝนตกชุกทางตอนบน ส่งผลน้ำท่าไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น เตือนพื้นที่ตอนล่างระดับน้ำจะสูงขึ้น พื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณคลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา) คลองโผงเผง จ.อ่างทอง วัดไชโย จ.อ่างทอง และ อ.พรหมบุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 75 เซนติเมตร ในช่วงเช้าของวันที่ 26 กันยายน 2564 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง

กรมชลประทาน จึงปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 1,951 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคั้นกันน้ำ

ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง ทั้งน้ำฝนน้ำท่าเอ่อล้นแม่น้ำน้อย เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลัง

 

ข่าวโดย สุรชัย ผลจันทร์