svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กป้อม’ ห่วงน้ำท่วม สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือปชช.เร่งด่วน

25 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ประวิตร วงษ์สุวรรณ" ห่วงน้ำท่วม สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชน-ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ อย่างเร่งด่วนทุกพื้นที่

25 กันยายน 2564  พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่รายภาคภาคตะวันออก เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม ได้มอบคณะทำงาน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ ในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุต่อสถานการณ์อิทธิพลของพายุฤดูฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

 

รวมถึงติดตามความคืบหน้าการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของทุกจังหวัด เพื่อเตรียมการล่วงหน้าในการป้องกันภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดในห้วงฤดูฝน ติดตามความคืบหน้าการคัดสรรกรรมการลุ่มน้ำของลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

\"บิ๊กป้อม’ ห่วงน้ำท่วม สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือปชช.เร่งด่วน

โดยพล.ร.อ.พิเชฐ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่4/64 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา พิจารณาการบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และการแก้ไขปัญหา สถานการณ์น้ำหลากที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูฝนทั่วประเทศ โดยมี นายสำเริง แสงภู่วงค์ รอง เลขาฯ สทนช./รองประธานฯ และคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กทม.

 

โดยที่ประชุมได้ติดตาม เร่งรัดกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญ ได้แก่การ ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของพื้นที่ EEC ด้านองค์กร และติดตามผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อบริหารจัดการน้ำในเขต EEC ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการรับมือพายุฤดูฝนที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคตะวันออก และพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมตลอดฤดูฝน ของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

 


 

logoline