svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรุงเทพโพลล์ เผยโควิดคลี่คลาย ท่องเที่ยวฤดูหนาวคึกคัก แต่ยังหวั่นการ์ดตก

25 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจกรณีหากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย กับ การท่องเที่ยว พบว่า การท่องเที่ยวจะคึกคักค่อนข้างมาก โดยคนอยากไปเที่ยวทะเลสวยๆ และดอยทางภาคเหนือ แต่ยังมีความกังวงเรื่องการละเลยในมาตรการป้องกันโควิด

25 กันยายน 2564 กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยกับกำรท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,154 คน พบว่า..

 

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่า หากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวในช่วงหน้หนาวที่จะถึงนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

  • ขณะที่ร้อยละ 47.5 เห็นว่าจะคึกคักค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

 

เมื่อถามว่า “อยากไปท่องเที่ยวในประเทศไทยรูปแบบใด หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย” กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 34.5 อยากไปท่องเที่ยวทำบุญ เช่น ทำบุญ 9 วัด

  • รองลงมาร้อยละ 31.3 อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ และร้อยละ 31.2 อยากไปดอยภาคเหนือ

 

กรุงเทพโพลล์ เผยโควิดคลี่คลาย ท่องเที่ยวฤดูหนาวคึกคัก แต่ยังหวั่นการ์ดตก

ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุด ถ้าต้องเดินทำงไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 กลัวนักท่องเที่ยวการ์ดตก ไม่สวมผ้าปิดปาก กลัวติด โควิด–19

  • รองลงมาร้อยละ 55.2 กลัว ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว และร้อยละ 30.8 กลัวร้านอาหาร ไม่ปฏิบัติตามกฎ ศบค.

 

สำหรับการปรับตัวจากสถานการณ์โควิด-19 หากไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 จะใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ

  • รองลงมาร้อยละ 59.2 จะหลีกเลี่ยงสถานที่ๆ แออัด คาดว่าคนจะไปเยอะ และร้อยละ 50.4จะตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดท่องเที่ยวเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19

 

กรุงเทพโพลล์ เผยโควิดคลี่คลาย ท่องเที่ยวฤดูหนาวคึกคัก แต่ยังหวั่นการ์ดตก

ด้านความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะใช้มาตรการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

  • ขณะที่ร้อยละ 32.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

 

สุดท้ายเมื่อถามว่า “สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเริ่มวันที่24 กันยายน นี้หรือไม่” พบว่า

  • โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีประชาชนสนใจเข้ำร่วมโครงการร้อยละ 34.8
  • ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 ไม่สนใจ ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ

 

ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 33.4 ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ไม่สนใจ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.6 ไม่แน่ใจ

 

กรุงเทพโพลล์ เผยโควิดคลี่คลาย ท่องเที่ยวฤดูหนาวคึกคัก แต่ยังหวั่นการ์ดตก

 

logoline