ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” มีผู้เสียชีวิตสะสม 13 ราย จำนวนผู้รับวัคซีนทั้งหมด 8,208,097 โดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียงการฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" จากผู้รับวัคซีน จำนวน 8,208,097 โดส

 

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 5,160,920 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.49% = 25,246 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.60% = 31,096 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.17% = 8,973 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

- ปวดศีรษะ 0.48%   

- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.37%

- เหนื่อย เพลีย 0.34%

- ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.33%

- อาการไข้ 0.32%

 

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 3,047,177 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06% = 1,856 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.20% = 6,029 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.11% = 3,393 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

- ปวดศีรษะ 0.17%

- ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.15%

- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.14%

- เหนื่อย เพลีย 0.12%

- อาการไข้ 0.12

* สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

 

 

 

 

เปิดผลข้างเคียง "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" พบมากสุด ปวดศีรีษะ

 

ผู้เสียชีวิตสะสม 13 ราย พบว่า

- เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย

- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย

- หัวใจล้มเหลว 2 ราย

- โรคประจำตัว 4 ราย

- HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย

- หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย

- เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย

 

ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย สาเหตุจาก

- ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย

- ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 4 ราย

- ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย

- ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

**ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564)