ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก. ต่างประเทศ รายงานยอดสะสมเดินทางเข้า-ออกประเทศ สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,697 ดับเพิ่ม 132 หายป่วยแล้ว 13,540 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

24 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ประจำวันที่ 24 กันยายน ว่า ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 29 ของโลก ประเทศในเอเชียพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย อัตราป่วยต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 130,578 ราย สหราชอาณาจักร 110,736 ราย มาเลเซีย 65,604 ราย อินเดีย 24,053 ราย ไทย 21,957 ราย ฟิลิปปินส์ 21,862 รายและอินโดนีเซีย 15,164 ราย อัตราตายต่อประชากร 1 ล้านราย สหรัฐอเมริกา 2,109 ราย สหราชอาณาจักร 1,988 ราย มาเลเซีย 751 ราย อินโดนีเซีย 509 ราย ฟิลิปปินส์ 336 ราย อินเดีย 320 ราย และไทย 229 ราย

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 12,697 ราย ติดเชื้อในประเทศ 12,516 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,508,447 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,537,310 ราย หายป่วยแล้ว 13,540 ราย หายป่วยสะสม 1,366,476 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย เสียชีวิตสะสม 15,922 ราย คิดเป็น 1.06% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 127,392 ราย ในโรงพยาบาล 41,018 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 86,374 ราย อาการหนัก 3,377 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 743 ราย

 

ฉีดวัคซีนแล้ว 47,296,431 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 256,541 ราย สะสม 29,998,440 ราย คิดเป็น 41.6% ของประชากร เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 369,868 ราย สะสม 16,673,867 ราย คิดเป็น 23.1% ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 487 ราย สะสม 624,124 ราย

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

ผู้ป่วยเสียชีวิต 132 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพมหานครรวม 31 ราย สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐมสมุทรสาคร รวม 24 ราย อุบลราชธานี ยโสธรนครราชสีมา อุดรธานี รวม 4 ราย ตาก ลำพูนเชียงใหม่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร เชียงราย รวม 12 ราย นราธิวาส ปัตตานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ ยะลา รวม 30 ราย ชลบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา เพชรบุรี สระบุรี ราชบุรีระยอง ปราจีนบุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้วฉะเชิงเทรา รวม 31 ราย แบ่งเป็น ชาย 69 ราย หญิง 63 ราย เป็นชาวไทย 125 ราย เมียนมา 2 ราย ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย และลาว ประเทศละ 1 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 67 ปี (30-99ปี) ค่ามัธยฐานทราบติดเชื้อ ถึงเสียชีวิต 13 วัน นานสุด 56 วัน

 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 85 ราย คิดเป็น 64% อายุน้อยกว่า 60 ปีมีโรคเรื้อรัง 33 ราย คิดเป็น 25% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 13 ราย คิดเป็น 10% ตั้งครรภ์ 1 ราย คิดเป็น 0.7% จังหวัดนราธิวาส ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีน เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล 2 รายกรุงเทพมหานคร และจังหวัดลำพูน

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

สำหรับผู้ติดเชื้อในประเทศ 12,697 ราย ต่างประเทศ 11 ราย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,721 ราย 4 จังหวัดภาคใต้ 1,919 ราย จังหวัดอื่น 67 จังหวัด 6,876 ราย เรือนจำและที่ต้องขัง 170 ราย

 

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 11 ราย เป็นญี่ปุ่น 1 ราย กัมพูชา 8 ราย เดินทางผ่านแดนทางบก มาเลเซีย 2 ราย โดย 1 ราย เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ วันที่ 8 กันยายน เพศหญิงอายุ 62 ปีสัญชาติไทย ผลพบเชื้อมีอาการ เข้าพัก โรงพยาบาลสุไหงโกลก

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ สะสมวันที่ 1 เมษายนถึง 24 กันยายน รวมทั้งประเทศ (ยกเว้นผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร)  1,505,703 รายในเรือนจำและที่ต้องขัง 67,911 ราย จังหวัดอื่น 48 จังหวัด 306,810 ราย พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19 จังหวัด 376,800 ราย ภาคใต้ 4 จังหวัด 88,170 ราย รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 666,012 ราย

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก กรุงเทพมหานคร 2,239 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 24 กันยายน รวม 355,973 ราย ชลบุรี 897 ราย รวม 83,040 ราย สมุทรปราการ 758 ราย รวม 105,230 ราย ยะลา 675 ราย รวม 19,819 ราย ระยอง 556 ราย รวม 28,834 ราย สงขลา 555 ราย รวม 27,263 ราย นราธิวาส 439 ราย รวม 21,298 ราย ราชบุรี 365 ราย รวม 28,090 ราย ตาก 294 ราย รวม 14,093 ราย และนครราชสีมา 270 ราย รวม 23,763 ราย

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ หรือไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ  2 จังหวัด ติดเชื้อ 1-10 ราย 12 จังหวัด ติดเขื้อ 11-60 ราย 16 จังหวัด ติดเชื้อ 51-100 ราย 16 จังหวัด ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย 31 จังหวัด

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

นอกจากนี้ ข้อมูลวันที่ 24 กันยายน 2564 กระทรวงต่างประเทศ เผยจำนวนผู้เดินทางเข้าไทยทางอากาศตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 กันยายน 2564 คนไทย 2,545 ราย เที่ยวบินพาณิชย์ 197 เที่ยวบิน เที่ยวบินเช่าเหมาลำ 1 เที่ยวบินเที่ยวบิน นำส่งผู้ป่วย 0 เที่ยวบิน จำนวนคนไทยเดินทางเข้าสะสม 4 เมษายน 2563 ถึง 23 กันยา 2564 เดินทางกลับแล้ว 221,481 ราย

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

ส่วนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 5,030 ราย เที่ยวบินพาณิชย์ 231 เที่ยวบินเที่ยวบินเช่าเหมาลำ 10 เที่ยวบิน นำส่งผู้ป่วย 0 เที่ยวบิน จำนวนคนต่างชาติเดินทางเข้าสะสม 9 กรกฎาคม 2563 ถึง 23 กันยายน 2564 เดินทางเข้ามาแล้ว 203,154 ราย 

 

นอกจากนี้คนไทย ลงทะเบียนเดินทางกลับทางบกตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 กันยายน 2564 จำนวน 172 ราย จากเมียนมา 4 ราย มาเลเซีย 59 ราย ลาว 66 ราย กัมพูชา 43 ราย โดยเข้าสถานกักกันตัวของรัฐระดับจังหวัด จำนวนผู้ลงทะเบียน 15 เมษายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2564 อนุมัติแล้ว 56,136 ราย

ศบค. เผย พะเยา-ลำปาง ไม่พบผู้ติดเชื้อ ก.ต่างประเทศ แจงข้อมูลเดินทางเข้า-ออก

ส่วนคนไทยที่ลงทะเบียนเดินทางกลับทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 24 กันยายน 2564 จำนวน 33 ราย ท่าเรือกรุงเทพกรุงเทพมหานคร 10 ราย ท่าเรือศรีราชาจังหวัดชลบุรี 11 ราย ท่าเรือระนอง จังหวัดระนอง 6 ราย ท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 ราย ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี 4 ราย และท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ราย โดยเข้าสถานกักกันตัวของรัฐ ระดับจังหวัด ทั้งนี้จำนวนผู้ลงทะเบียน 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 23 กันยายน 2564 อนุมัติแล้ว 5,433 ราย