svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทำวิจัย “หญิงตั้งครรภ์” ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

24 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขออาสาคุณแม่ตั้งครรภ์ เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม)ในสตรีตั้งครรภ์ไทย รับจำนวนจำกัด 400 คน

24 กันยายน 2564 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศ เชิญชวน "คุณแม่ตั้งครรภ์" เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม)ในสตรีตั้งครรภ์ไทย  


ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

- วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส

- ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน

- ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์

**โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

**รับจำนวนจำกัด 400 คน**

 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร

- สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว

- อายุมากกว่า 18 ปี

- อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์

- ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน

- ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

- ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

- ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้

 อาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้


กลุ่มที่ 1 (รับ 100 ท่าน) 
- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
- ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน


 กลุ่มที่ 2 (รับ 300 ท่าน) 
- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
- เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
- ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง  https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfSkAiZD.../viewform


โครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

สอบถาม โทร. 0 2576 6404

ทำวิจัย “หญิงตั้งครรภ์” ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

logoline