background-defaultbackground-default
รพ.เบตง เร่งฉีดเข็ม 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

ยะลา - โรงพยาบาลเบตงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 กันยายน 2564ที่โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า และ วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 จำนวน 1,200 โดส กับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 ไปแล้ว โดยมีประชาชนอายุระหว่าง 18-59 ปี  รวมถึงผู้สูงอายุ ที่ได้รับใบนัดเดินทางมาตามกำหนด วัน เวลา เดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องและเมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจะได้รับสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มด้วย

รพ.เบตง เร่งฉีดเข็ม 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
            
ขณะที่ยอดล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ย.64 ประชาชนใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับการฉีดวัคซีน สะสมแล้ว 37,087 โดส จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง   และ ประชาชนทั่วไป  โดย  สะสมเข็ม 1 จำนวน  36,017 โดส  คิดเป็นร้อยละ 97.11 %  สะสมเข็ม 2  จำนวน 16,690 โดส คิดเป็นร้อยละ 45.00 % 
                

นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลเบตงและสาธารณสุขอำเภอเบตงได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการสอบสวนโรคค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกนำเข้าสู่การรักษา บริการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 70% ตามเป้าหมาย  

รพ.เบตง เร่งฉีดเข็ม 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
               
ซึ่งขณะนี้อำเภอเบตงมีการฉีดวัคซีนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดยะลา ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3 หมื่นคน คิดเป็น 97 %  โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12  สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนแล้ว 92 % กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 96 % กลุ่ม อสม. 75 % และกลุ่มอายุ 18-59 ฉีดแล้วเกือบ 60 % และยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมาย

รพ.เบตง เร่งฉีดเข็ม 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
            

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา ที่ 273/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดยะลา และมาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

รพ.เบตง เร่งฉีดเข็ม 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
             
1. เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ จ.ยะลา งดเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ จ.ยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็น ให้แจ้งต่อหัวหน้าด่านตรวจ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่าน เรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน พร้อมทั้งให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ยะลา สแกน QR Code : YALA SAFE ALERT ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัด

2.มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้มารับบริการ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม กรณีลูกค้า ผู้มารับบริการ ผู้ใดไม่ได้รับการฉีดวัคซีนห้ามนั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านโดยเด็ดขาด แต่สามารถซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นได้ และให้นั่งรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มได้ไม่เกินโต๊ะละ 2 คนหากโต๊ะมีขนาดยาวเกินกว่า 2 เมตร ให้ทำฉากกั้น ให้จัดเก้าอี้ระหว่างโต๊ะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการทุกคน

รพ.เบตง เร่งฉีดเข็ม 2 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว โดย:
เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด