svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

23 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 3,422 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย ระบุ ยอดป่วยใหม่ 13,256 ราย ดับเพิ่ม 131 คน รวมกว่า 1.5 หมื่นคน ฉีดวัคซีนรวม 46.6 ล้านโดส ยังพบลักลอบเข้าประเทศ ผ่านช่องทางธรรมชาติ

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

23 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2564 ว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,256 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 12,778 ราย ผู้ป่วยในเรือนจำ 478 ราย พบผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 1,524,613 ราย รักษาอยู่ 128,367 ราย รักษาในโรงพยาบาล 41,589 ราย และโรงพยาบาลสนาม 86,778 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 3,422 ราย และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,380,362 ราย หายเพิ่ม 13,829 ราย เสียชีวิตใหม่ 131 ราย รวมเสียชีวิต 15,884 ราย

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 12,763 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้า State Quarantine 15 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุก/โรงงานและในชุมชน 2,143 ราย ค้นหาเชิงรุกในเรือนจำ 478 ราย และเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 10,620 ราย

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

ผู้เสียชีวิตรายใหม่ เป็นผู้ป่วยชาย 64 ราย ผู้ป่วยหญิง 67 ราย เป็นชาวไทย 130 ราย เมียนมา 1 ราย ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิต 71 ปี อายุผู้เสียชีวิตระหว่าง 2 เดือน-104 ปี ค่ากลางระหว่างการทราบผลติดเชื้อจนเสียชีวิต 13 วัน นานสุด 56 วัน พบอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 94 ราย คิดเป็น 72% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 23 ราย คิดเป็น 17% และไม่มีโรคเรื้อรัง 13 ราย คิดเป็น 10% เป็นเด็ก 2 เดือน 1 ราย ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด พบปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อในพื้นที่ 126 ราย ติดจากคนรู้จัก 60 ราย ติดจากครอบครัว 10 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 56 ราย โดยมีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา 1 ราย จากกรุงเทพมหานครเดินทางไปรักษาตัวจังหวัดสีแดงเข้ม 4 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 21 ราย ปริมณฑล 39 ราย ภาคเหนือ 9 ราย ภาคใต้ 24 ราย ภาคอีสาน 7 ราย และภาคตะวันออก 31 ราย

 

ด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 46,669,535 โดส แบ่งเป็น ฉีดวัคซีนเข็มแรก 29,741,899 ราย เพิ่มขึ้น 240,789 ราย เข็มที่สอง จำนวน 16,303,999 ราย เพิ่มขึ้น 404,841 ราย และเข็มที่สามสะสมจำนวน 623,637 ราย เพิ่มขึ้น 889 ราย

ผู้ป่วยจากต่างประเทศรวม 15 ราย แบ่งเป็น สหรัฐอเมริกา 1 ราย มาเลเซีย 3 ราย แบ่งเป็นช่องทางธรรมชาติ 1 ราย และจากด่านพรมแดนทางบก 2 ราย และจากกัมพูชา 11 ราย โดยทั้งหมดมาจากด่านพรมแดนทางบก

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ 10 อันดับแรก แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 2,456 ราย รวมสะสม 353,734 ราย สมุทรปราการ 991 ราย รวมสะสม 104,472 ราย ชลบุรี 743 ราย รวมสะสม 82,143 ราย ยะลา 663 ราย รวมสะสม 19,144 ราย ระยอง 549 รายรวมสะสม 28,278 ราย นครศรีธรรมราช 417 ราย รวมสะสม 13,097 ราย นราธิวาส 403 ราย รวมสะสม 20,859 ราย สงขลา 388 ราย รวมสะสม 26,708 ราย สมุทรสาคร 350 ราย รวมสะสม 86,695 ราย และราชบุรี 323 รายรวมสะสม 27,725 ราย

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

ศบค. เผย รักษาอยู่ 128,367 อาการหนัก 3,422 ใส่ท่อช่วยหายใจ 747 ราย

logoline