svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"หมอยง" กางงานวิจัยจุฬาฯ ชี้กระตุ้นเข็ม 3 ขวางเดลต้าได้

"หมอยง" เปิดงานวิจัยจากจุฬาฯ ชี้การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังจากได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมาก และขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าในการทดลอง และ มีระดับภูมิต้านทาน IgA ในเลือดสูงกว่าการให้เบื้องต้นอย่างมาก

23 กันยายน 2564 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า ...

"การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังจากได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมาก และขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าในการทดลอง และ  มีระดับภูมิต้านทาน IgA ในเลือดสูงกว่าการให้เบื้องต้นอย่างมาก"

\"หมอยง\" กางงานวิจัยจุฬาฯ ชี้กระตุ้นเข็ม 3 ขวางเดลต้าได้  

การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัส covid-19 ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง การกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงขึ้นจึงมีความจำเป็น  การฉีดวัคซีนมีการให้เบื้องต้น และกระตุ้น เช่น ไวรัสตับอักเสบบี จะให้เบื้องต้น 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน และกระตุ้นเข็มที่ 3 อีก 6 เดือนต่อมา 

ทำนองเดียวกัน วัคซีน covid 19  ถ้ามีการกระตุ้นเข็ม 3 ภูมิต้านทานจะสูงขึ้นมาก การให้วัคซีนเบื้องต้น 2 เข็ม เช่นเชื้อตาย เปรียบเสมือนให้ร่างกายรู้จักเหมือนการติดเชื้อ เมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด  virus vector  หรือ mRNA กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก  งานวิจัยที่ศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสจุฬา แสดงให้เห็น ใน preprint ดูงานวิจัย >> https://www.medrxiv.org/.../2021.09.16.21263692v1.full.pdf

แฟ้มภาพ : ประชาชนฉีดวัคซีน

การกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หลังจากได้รับ Sinovac มาแล้ว 2 เข็ม ภูมิต้านทานสูงมาก และขัดขวางสายพันธุ์เดลต้าในการทดลอง และ มีระดับภูมิต้านทาน IgA ในเลือดสูงกว่าการให้เบื้องต้นอย่างมาก การตรวจในห้องปฏิบัติการ ภูมิที่สูงขึ้นสามารถขัดขวางสายพันธุ์ไวรัสเดลต้าได้ หลายประเทศมีการให้วัคซีนเข็ม 3 กันแล้ว ประเทศไทยให้เข็ม 3  ด้วยวัคซีนตามคุณสมบัติและการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

\"หมอยง\" กางงานวิจัยจุฬาฯ ชี้กระตุ้นเข็ม 3 ขวางเดลต้าได้

ข้อมูล / ภาพ
เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan