บรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ประชาชนให้ความสนใจจับจ่ายซื้อปลา ที่ชาวประมงจับขึ้นมาขายเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ที่ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ประชาชนให้ความสนใจจับจ่ายซื้อปลา ที่ชาวประมงจับขึ้นมาขายเป็นจำนวนมาก หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง มีทั้งปลาสวายแม่น้ำ ปลาเทโพ ปลาลึง ปลาสังกะวาด พ่อค้าแม่ค้านำมาขายในราคาถูก เป็นโอกาสของผู้ขายมีรายได้เพิ่มขึ้น คนซื้อได้ซื้อปลาราคาถูก

ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาคึกคัก ปลาช่วงน้ำหลากขายราคาถูก   ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาคึกคัก ปลาช่วงน้ำหลากขายราคาถูก

น.ส.กลอยใจ สำริดดี อายุ 56 ปี แม่ค้าตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยา เล่าว่า ปลาส่วนใหญ่รับมาจากชาวประมง ที่หาปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ช่วงนี้น้ำหลาก พวกปลาไม่มีเกล็ดจะมาว่ายทวนน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานาน 3-4 ปีแล้ว ช่วงนี้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  ราคาปลาช่วงนี้จะมีปลาลึง กิโลกรัมละ 80 บาท (ตัวใหญ่ 10บาท) ปลาสวาย 25 บาท ปลาเทโพ 80-100 บาทแล้วแต่ขนาด 

ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาคึกคัก ปลาช่วงน้ำหลากขายราคาถูก ตลาดเช้าเขื่อนเจ้าพระยาคึกคัก ปลาช่วงน้ำหลากขายราคาถูก

 

ข่าวโดย ธนพนธ์ แสงทอง