svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ประมูลรังนกอีแอ่นจ.พังงา กำหนดราคากลาง 164 ล้านบาท

23 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พังงา - ยื่นซองประมูลรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงาวันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเผยมีผู้ซื้อซองแค่ 1 รายเดียว กำหนดราคากลาง 164 ล้านบาท ระบุพูดคุยภายในพร้อมเปิดซองประมูลแม้มีแค่รายเดียว หากราคาประมูลไม่ต่ำกว่าราคากลาง

23 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายเสรี ศรีภากร ประธานสภา อบจ.พังงาจัด เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนจังหวัดพังงาเข้าร่วม
                   ประมูลรังนกอีแอ่นจ.พังงา กำหนดราคากลาง 164 ล้านบาท
ซึ่งมีวาระประธานแจ้งเพื่อทราบเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฝ่ายบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในหลายแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสภา อบจ.พังงาได้มีมติเห็นชอบอนุมัติ
                 

จากนั้นในวาระเรื่องอื่นๆ ทางนายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข สมาชิกสภา อบจ.พังงา เขตอำเภอเมืองพังงา ได้ยกมือสอบถามไปยังนายก อบจ.พังงาว่า ปัญหาในเรื่องของสัมปทานการจัดเก็บรังนกอีแอ่น ของจังหวัดพังงา ซึ่งทาง อบจ.พังงาเป็นฝ่ายเลขาในคณะกรรมการรังนกฯ
                 
และนายก อบจ.พังงาจะต้องเป็นผู้ลงนามในสัญญาสัมปทาน ว่าขณะนี้มีการดำเนินการคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว เพราะหมดสัญญานานมาเป็นปีแล้ว ชาวบ้านเกรงว่ารังนกจะถูกคนร้ายขโมยเก็บเหมือนกับในจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดพังงา
           ประมูลรังนกอีแอ่นจ.พังงา กำหนดราคากลาง 164 ล้านบาท

ทางนายก อบจ.พังงา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ได้มีการเปิดประมูลใหม่ในราคากลาง 164 ล้านบาท มีผู้ซื้อซองประมูลไป 1 ราย และวันที่ 23 กันยายน 2564 จะเป็นวันยื่นซองประมูล ซึ่งได้มีการพูดคุยเป็นการภายในแล้วว่าแม้ว่าจะมีผู้ยื่นประมูลเพียงรายเดียวทางคณะกรรมการก็จะเปิดซองประมูล และถ้ายื่นประมูลไม่น้อยกว่าราคากลางก็พร้อมจะเซ็นสัญญา
             ประมูลรังนกอีแอ่นจ.พังงา กำหนดราคากลาง 164 ล้านบาท
 โดยขณะนี้ทาง อบจ.พังงาได้จ่ายค่าเฝ้าดูแลรักษารังนกตามเกาะแก่งต่างๆในอ่าวพังงา เดือนละกว่า200,000 บาท โดยใช้เงินที่กันไว้จากการประมูลร้อยละ 5 มาเป็นค่าบริหารจัดการ ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่กว่า1ล้านบาท จึงอยากจะให้การประมูลสำเร็จโดยเร็ว

ภาพ/ข่าว โดย:
อโนทัย  งานดี จ.พังงา

logoline