svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน-พบทหารพรานติดโควิด

22 กันยายน 2564

แม่ฮ่องสอน - สั่งปิดโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หลังพบ​อาสาสมัครทหารพราน กลับมาบ้านพัก ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นปกติ ของโรงเรียนเทศบาล 3 ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน-พบทหารพรานติดโควิด

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน และทีมงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจ swab คัดกรอง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านห้วยผึ้ง ณ ศูนย์มาลาเรียชุมชน

 

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน-พบทหารพรานติดโควิด

ขณะที่โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวตามมาตราการเฝ้าระวังโควิด-19 เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป เบื้องต้นพบว่ามีคนในหมู่บ้านทำงานเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกรมทหารพรานที่ 36 อ.แม่สะเรียง เดินทางกลับมาในพื้นที่บ้านห้วยผึ้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 อยู่ที่หมู่บ้าน 1 คืน 1 วัน ภายหลังเดินทางกลับไปยัง อ.แม่สะเรียง จึงตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำหรับที่โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง และชุมชนบ้านห้วยผึ้ง ออกมาตรการเร่งด่วน ปิดสถานที่เสี่ยง งดงานกิจกรรมต่างๆ กักตัวครอบครัวผู้ติดเชื้อ และระดมชาวบ้านทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายนนี้เช่นกัน

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน-พบทหารพรานติดโควิด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันที่ 22 กันยายน 2564  มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 461 ราย พบเชื้อ 10 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด

 

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน-พบทหารพรานติดโควิด  

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 596 ราย เป็นเพศชาย 293 ราย และเพศหญิง 303 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.7%) รักษาหายแล้ว 367 ราย (55%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 225 ราย (44.3%) รักษาอยู่ ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 5 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 23 ราย โรงพยาบาลปาย 8 ราย โรงพยาบาลสบเมย 34 ราย (Community Isolation : CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 41 ราย CI โรงเรียนบ้านแม่สวด 22 ราย CI วัดอมราวาส 3 ราย และโรงพยาบาลสนาม 2 แห่งรวม 89 ราย

ด่วนสั่งปิดโรงเรียน-พบทหารพรานติดโควิด

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน