นโยบายเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีเหลืออีก 37 วัน ในขณะที่ประเทศไทยฉีดวัคซีนสะสมทั่วประเทศแล้ว 46,023,016 โดส

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวยรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงถึงยอดของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศ โดยมีรายละเอีดยดังนี้

นับถอยหลัง 37 วัน เปิดประเทศ ขณะที่ยอดสะสมฉีดวัคซีน 46 ล้านโดส

 

ผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ 811,915 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 300,033 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 511,087 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 795 ราย

ส่วนยอดฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 ที่มีการคิกออฟฉีดวัคซีนทั่วประเทศ มียอดสะสมแล้ว 41,922,495 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 26,730,863 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 14,568,884 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 622,748 ราย

ขณะที่ยอดรวมการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-21 ก.ย. 2564 (206 วัน) พื้นที่ 77 จังหวัด มียอดสะสม 46,023,016 โดส

เข็มที่ 1 สะสม 29,501,110 ราย คิดเป็น 41.0% ของประชากร
เข็มที่ 2 สะสม 15,899,158 ราย คิดเป็น 22.1% ของประชากร
เข็มที่ 3 สะสม 622,748 ราย

สรุปผลการฉีดวัคซีนในประเทศไทย วันที่ 21 กันยายน 2564 / ภาพ ศบค.

ทั้งนี้ การ "เปิดประเทศ" ถูกประกาศเป็นนโยบายสำคัญของประเทศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ออกมาแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 37 วัน

นับถอยหลัง 37 วัน เปิดประเทศ ขณะที่ยอดสะสมฉีดวัคซีน 46 ล้านโดส