พิษณุโลก -สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก แจกชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุดผ่านร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำปรึกษากระจายครอบคลุมทุกอำเภอ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จังหวัดพิษณุโลก แจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ฟรี คนละ 2 ชุดผ่านร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำปรึกษากระจายกันไปทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ร้านขายยาสหภัณฑ์เภสัช ซึ่งเภสัชกรประจำร้านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการกระจายชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ได้ดำเนินการกระจายจำนวน 8.5 ล้านชิ้นให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ

แจกฟรี!ชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุด-ผ่านร้านขายยา

สำหรับใช้ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองเพื่อป้องกัน ควบคุมและลดการระบาดของการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยจะแจกให้คนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน ซึ่งทางร้านได้รับจัดสรรมาทั้งหมด 450 ชุดกระจายกันไปทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค (ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19) ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ (มีไข้ ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก) ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน สามารถเข้าถึงและขอรับชุดตรวจได้สองกรณีคือ 

แจกฟรี!ชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุด-ผ่านร้านขายยา

กรณีประชาชนที่มี "สมาร์ทโฟน"ให้ประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยตอบคำถาม 3 ข้อ และไปรับชุด ATK ได้ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยสังเกตสัญลักษณ์ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ “จุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง” กรณีประชาชน “ไม่มีสมาร์ทโฟน” สามารถไปขอรับได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้ ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับคนละ 2 ชุด และต้องตรวจห่างกัน 5 วันทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330

 

แจกฟรี!ชุดตรวจ ATK คนละ 2 ชุด-ผ่านร้านขายยา

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก