svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ประชาสัมพันธ์

รีบเลย 9 โมงเช้าวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชฯ เปิดจองฉีด moderna 

22 กันยายน 2564
3.3 k

รีบเลย 9 โมงเช้าวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณ เปิดจองวัคซีนทางเลือก moderna เช็กรายละเอียดที่นี่

22 กันยาน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณ เปิดจองวัคซีนทางเลือก moderna จองเลย ได้ฉีดแน่นอน เข็มละ 1,500 บาท รวมค่าบริการฉีดเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ส่วนช่องทางการจอง ได้ที่นี่

www.siphhospital.com

หรือ

SCAN QR CODE เพื่อจองวัคซีน

 

เงื่อนไข

ㆍ จำกัดการจองสูงสุด 10 เข็ม ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

ㆍ การจองในระบบจะสมบูรณ์เมื่อมีการโอนเงินและแนบหลักฐานการจองเป็นที่เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

ㆍ ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ และไม่อนุญาตให้นำวัคนออกนอกโรงพยาบาล

รีบเลย 9 โมงเช้าวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชฯ เปิดจองฉีด moderna 

รีบเลย 9 โมงเช้าวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชฯ เปิดจองฉีด moderna 

รีบเลย 9 โมงเช้าวันนี้ โรงพยาบาลศิริราชฯ เปิดจองฉีด moderna