กรมราชทัณฑ์ รายงาน สถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ไม่พบการระบาดใหม่เป็นวันที่ 5 ขณะที่มีเรือนจำสิ้นสุดการระบาดเพิ่ม 2 แห่งในวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กันยายน 2564 21 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 422 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 406 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 16 ราย) รักษาหายเพิ่ม 360 ราย เสียชีวิต 3 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 6,682 ราย (กลุ่มสีเขียว 87.3% สีเหลือง 12.4% และสีแดง 0.3%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 398 ราย (รวมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) ปริมณฑล 119 ราย และต่างจังหวัด 6,165 ราย 

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีเรือนจำที่พ้นจากการระบาดเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง และเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งไม่มีเรือนจำระบาดเพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ส่งผลให้เรือนจำสีแดงลดลงเหลือ 28 แห่ง และเรือนจำสีขาว 114 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 59,119 ราย หรือ 87.5% ของผู้ติดเชื้อสะสม 67,586 ราย เสียชีวิตสะสม 141 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสม

 

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การติดเชื้อของเรือนจำ ส่วนใหญ่ยังเป็นการพบ
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมการระบาดซึ่งเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมด โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีเรือนจำที่ลดการระบาดและอยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาด หรือ EXIT ได้แล้ว 23 แห่ง ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดการระบาดอย่างต่อเนื่องภายในสัปดาห์นี้จำนวน 6 แห่ง เริ่มจาก เรือนจำจังหวัดสตูล เรือนจำกลางปัตตานี และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ในวันที่ 23 กันยายน 2564 และเรือนจำอื่นๆ ในระยะต่อไป

กรมราชทัณฑ์ สิ้นสุดการระบาดเพิ่ม 2 แห่ง