ที่ประชุม ครม.เร่งผลักดันร่างกฎหมายโรคติดต่อ หวังทดแทนการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะสิ้นอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งมีทีท่าว่า อาจจะไม่มีการต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ.....ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

 

โดยมีสาระสำคัญ เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันโรคติดต่อ และเพิ่มหมวดเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ที่จะแยกจัดการกรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติ ออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ นั้น

ครม.ไม่ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ทำ ศบค.ยุบอัตโนมัติ

ล่าสุดมีรายงานว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.โรคติดต่อ และไม่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ส่งผลให้เป็นการยกเลิกการประกาศบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปโดยอัตโนมัติ และยังทำให้ ศบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรค 5 ต้องมีอันสิ้นสภาพไป

ครม.ไม่ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ทำ ศบค.ยุบอัตโนมัติ

ครม.ไม่ต่อ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ทำ ศบค.ยุบอัตโนมัติ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด