ครม.อนุมัติงบกลาง 2.7 หมื่นล้าน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าน้ำ-ไฟ ต่อ 12 เดือน ขยายถึง ค่าแก๊ส ค่าเดินทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางปี 2564 จำนวน 2.7 หมื่นล้านบาท สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น ขยายระยะเวลาบรรเทา ภาระค่าน้ำค่าไฟให้แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดิม ต่อไปอีก 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2,565 วงเงิน 2018 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นช่วยบรรเทาภาระค่าไฟ 1.9 ล้านครัวเรือน และค่าน้ำประปา 186,625 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีการ จัดสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  13.56 ล้านคน วงเงิน 11,815 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยความพิการสำหรับผู้พิการสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

นอกจากนี้  ยัง เปิดให้ลงทะเบียน  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วงเงิน 1,642 ล้านบาท  เพื่อเข้าถึงตัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่น   ที่ไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยในรอบที่ผ่านมา

 

และได้จัดสรรสวัสดิการให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีก  4,530.66 ล้านบาท โดยคาดว่า การปรับการลงทะเบียนรอบใหม่  จะทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด