svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอธีระวัฒน์ ระบุผู้ชายฉีด ไฟเซอร์ โมเดอร์นา เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

21 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

หมอธีระวัฒน์ เผย CDC ของสหรัฐอเมริกา รวบรวมสถิติความเสี่ยงของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เมื่อฉีด ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา พบว่ามักเกิดในผู้ชายที่อายุไม่มาก

21 กันยายน 2564 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ หมอธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" เผยถึงข้อมูลจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกา ระบุถึงความเสี่ยงเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังจากฉีดไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ระบุว่า..

 

หัวใจอักเสบจาก ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา จากการรวบรวมข้อมูลของ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกา ระบุความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายใน 7 วันจากฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ โมเดนา (23 มิถุนายน 2564) มีดังนี้..


 

ช่วงอายุ 12 ถึง 17 ปี 

  • ผู้ชาย 62.75 ต่อ 1 ล้านโดส
  • ผู้หญิง 8.68 ต่อ 1 ล้าน โดส

ช่วงอายุ 18 ถึง 24 ปี

  • ผู้ชาย 50.49 ต่อ ผู้หญิง4.39

ช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี

  • ผู้ชาย 16.27 ต่อผู้หญิง 1.69

ช่วงอายุ 30 ถึง 39 ปี

  • ผู้ชาย 7.34 ต่อผู้หญิง 1.18 

ช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี

  • ผู้ชาย 3.96 ต่อผู้หญิง 1.81

ช่วงอายุ 50 ถึง 64 ปี

  • ผู้ชาย 1.11 ต่อผู้หญิง 0.96

อายุ 65 ปีขึ้นไป

  • ผู้ชาย 0.61 ต่อผู้หญิง 0.46

หมอธีระวัฒน์ ระบุผู้ชายฉีด ไฟเซอร์ โมเดอร์นา เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

 

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ CDC สรุปในวันที่ 8 กันยายน 2564 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ มักเกิดในผู้ชายอายุไม่มาก มักเกิดตามหลังเข็มที่สอง เกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังได้รับวัคซีน แม้ตอบสนองต่อการรักษาดี แต่ต้องปรึกษาหมอหัวใจในเรื่องการออกกำลังและการเล่นกีฬาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

 

อนึ่ง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภายใน 42 วัน หลังจากที่ได้รับวัคซีนไม่ปรากฏในรายงานวัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใสโปลิโอหรือไข้เหลือง (vaccine safety data link) มีรายงานสองสามรายในวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ความเชื่อมโยงไม่ชัดเจน

 

logoline