หลายหน่วยงาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคเงินสด สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้หายป่วยจากโควิด19 และฐานะยากจน เทศบาลตำบลเขาพระนอน ซึ่งรักษาหายดีแล้ว ไม่มีที่อยู่อาศัย ก่อนนำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้เป็นทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กันยายน 2564 ที่บ้านเลขที่ 37 หมู่ 8 บ้านนากุงใต้ ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ โดยมีนายดนุพงษ์  ภูตรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอน นายวัฒนา  แสนตรี กำนันตำบลเขาพระนอน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน อสม. ร่วมพิธี ทุกคนที่ร่วมพิธีต่างปฏิบัติป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งคัด ทั้งจำกัดจำนวนคน ตรวจวัดอุณหภูมิ รักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย 100% 

ลงขันสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ป่วยหายจากโควิด19

ลงขันสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ป่วยหายจากโควิด19

 

นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระนอน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน อสม.ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ โดยเฉพาะครอบครัวผู้หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 นั้น เป็นการช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรให้แก่กันและกัน ตามแนวทางโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยสร้างบ้านได้อยู่อาศัย และสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ลงขันสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ป่วยหายจากโควิด19

ด้านนายวัฒนา แสนตรี กำนันตำบลเขาพระนอน กล่าวว่า บ้านที่ทำพิธีมอบในวันนี้เป็นครอบครัวของนายถวัลย์ สมคะเน อายุ 60 ปี และสมาชิกในครอบครัวรวม 6 คน เดิมไปทำงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 จึงขอเดินทางกลับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามสวนธรรมโชติปัญญาราม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จนกระทั่งหายดี แต่ครอบครัวนายถวัลย์ ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงได้ประสานกับเทศบาลตำบลเขาพระนอน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านใน ต.เขาพระนอน หาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนี้

ลงขันสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ป่วยหายจากโควิด19
 

ขณะที่นายนายดนุพงษ์ ภูตรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระนอนกล่าวว่า ได้ร่วมกับพระครูปริยัติธรรมนุโยค เจ้าอาวาสวัดวารีราษฎร์หนองกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุทธรักษา พร้อมชาวบ้าน อสม. มีมติร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวนายถวัลย์ ซึ่งใช้พื้นที่ของญาตินายถวัลย์ โดยเป็นบ้านชั้นเดียว พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคทั้งระปา ไฟฟ้า รวมยอดบริจาค 35,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 กำหนดทำพิธีมอบบ้านในวันนี้
นายถวัลย์ สมคะเน อายุ 60 ปี กล่าวว่า ขอขอบพระคุณน้ำใจชาวตำบลเขาพระนอนทุกคนด้วยความซาบซึ้ง ที่ได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์สำหรับสร้างบ้านให้กับครอบครัวตนทั้ง 6 ชีวิต ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย ถือเป็นการมอบทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งตนและทุกคนในครอบครัวก็จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว ในบั้นปลายชีวิตนี้ คงจะไม่ไปขายแรงงานที่ไหนอีก ก็คงจะหารับจ้างทั่วไปในพื้นที่ และหากมีโอกาสก็จะขอตอบแทนบุญคุณด้วยการเป็นจิตอาสา ช่วยงานสังคมหรือหากใครอยากให้ไปช่วยเหลือใด ๆ ก็พร้อมที่ให้ความร่วมมือตามกำลัง

ลงขันสร้างบ้านให้ครอบครัวผู้ป่วยหายจากโควิด19

โดย - จักรพงษ์ ระวิวรรณ