svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

“เรือด่วนเจ้าพระยา”แจ้งงดให้บริการวันที่ 24 ก.ย. นี้

แจ้งประชาชนชนเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศงดให้บริการเรือทุกธงในวันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน นี้

สมอเรือประกาศจาก "เรือด่วนเจ้าพระยา" แจ้ง "งด" ให้บริการเรือทุกธงในวันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 (วันมหิดล) *วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์งดให้บริการเป็นการชั่วคราว

 

“เรือด่วนเจ้าพระยา”แจ้งงดให้บริการวันที่ 24 ก.ย. นี้

“เรือด่วนเจ้าพระยา”แจ้งงดให้บริการวันที่ 24 ก.ย. นี้

“เรือด่วนเจ้าพระยา”แจ้งงดให้บริการวันที่ 24 ก.ย. นี้