หน้าฝนครูวังน้ำเขียวลุยเยี่ยมนักเรียนถึงบ้านห่วงการเรียนออนไลน์ไม่ได้ผล เตรียมผุดโครงการปักหมุดโรงเรียนปลอดภัย

21 กันยายน 2564 ที่ บ้านคลองใบพัด  ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านคลองใบพัด และจิตอาสา 904 ได้ออกไปเยี่ยมนักเรียนยากจน เพื่อมอบข้าวสาร นม ขนม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 36 ครอบครัว ที่อยู่ชายขอบรอยต่อของ 2 อำเภอ ได้แก่บ้านคลองใบพัด อำเภอวังน้ำเขียว บ้านดอนสว่าง บ้านโนนทอง บ้านป่าตะเคียน ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง พบหลายครอบครัวอยู่กับตายายที่สูงอายุ บางครอบครัวพ่อแม่แยกทาง พร้อมกับไปดูสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ บางคนไม่ได้เรียนออนไลน์เพราะสัญญาณโทรศัพท์บางที่เป็นจุดบอด บางคนไม่มีโทรศัพท์ ซึ่งคาดว่าหลังจากมีวัคซีนมาฉีดให้นักเรียนและควบคุมการระบาดของโควิด19 ได้ จะทำให้กลับคืนสู่สภาพการเรียนการสอนได้เป็นปกติ

หน้าฝนครูวังน้ำเขียวลุยเยี่ยม นร.ถึงบ้านห่วงเรียนออนไลน์ไม่ได้ผล

หน้าฝนครูวังน้ำเขียวลุยเยี่ยม นร.ถึงบ้านห่วงเรียนออนไลน์ไม่ได้ผล


 

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ตนได้ลงพื้นที่ที่บ้านคลองใบพัด ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับครูโรงเรียนบ้านคลองใบพัด ออกเยี่ยมนักเรียนที่ยากจน เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาทั้งเรื่องปากท้อง เรื่องการเรียนออนไลน์ และเตรียมจัดโครงการปักหมุดโรงเรียนปลอดภัย หลังจากมีการคลายล็อคโควิด19 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป.

หน้าฝนครูวังน้ำเขียวลุยเยี่ยม นร.ถึงบ้านห่วงเรียนออนไลน์ไม่ได้ผล


 

หน้าฝนครูวังน้ำเขียวลุยเยี่ยม นร.ถึงบ้านห่วงเรียนออนไลน์ไม่ได้ผล

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ