svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

อัพเดท ! เงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่-ได้สิทธิอะไรบ้าง

20 กันยายน 2564
7.8 k

รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาสมัคร และจะพิจารณาเพิ่มประโยชน์อีกมากมาย

ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับกรณีที่กระทรวงการคลังกำลังเร่งทบทวนการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง โดยการเตรียมเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ เนื่องจากได้ดำเนินการมามากว่า 3 ปี

 

อัพเดท ! เงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่-ได้สิทธิอะไรบ้าง

 

ซึ่งขณะนี้กำลังรอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สรุปเงื่อนไขการช่วยเหลือเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้วจะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน

โดยเงื่อนไขการช่วยเหลือ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าจะมีข้อสรุปที่แน่ชัดในช่วงเดือนต.ค. นี้  เบื้องต้นจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ จากปัจจุบันช่วยเหลือคนละ 230-300 บาทต่อเดือน ส่วนจะปรับเป็นเท่าใดต้องรอ ศบค. สรุป

 

 

 

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่าง ๆ

 

 

 

ส่วนระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน จะดูความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดการรวมกลุ่มในช่วงการลงทะเบียน และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

 

 

อัพเดท ! เงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่-ได้สิทธิอะไรบ้าง

 

 

 

สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ มีเงื่อนไขเบื้องต้น

ดังนี้

 

 

1. เปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน

 

2. จะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า 2 ล้านราย

 

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่

 

อัพเดท ! เงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่-ได้สิทธิอะไรบ้าง

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

- มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

- ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

- ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

- รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

 

 

ลงทะเบียนมีขั้นตอน ดังนี้

 

1. ธนาคาร  ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย

 

2.แสดงบัตรประชาชน

 

3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

 

4.เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

 

 

สิทธิประโยชน์ปัจจุบันสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนอยู่แล้ว

ได้แก่

 

-รายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน

 

-รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินคนละ 200 บาท

 

-เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2564 ได้เพิ่มอีกคน 200 บาท จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

 -ได้ค่ารถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า ในวงเงินคนละ 500 บาทต่อเดือน

 

-มีส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อสามเดือน

 

-รูดซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนได้ภาษีมูลค่าเพิ่มคืน  5%

 

-ช่วยค่าน้ำค่าไฟ

ใช้ไฟฟรีหากต่ำกว่า 50 หน่วยต่อเดือน ถ้าใช้เกินได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

 

-ใชช้น้ำฟรีหากไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน