svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รัฐมุ่งเป้า​ ช่วยเหลือ​ "กลุ่มเปราะบาง" ย้ำนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

19 กันยายน 2564
213

รัฐบาลมุ่งเป้า​ ช่วยเหลือ​ "กลุ่มเปราะบาง คนเร่ร่อน​ ไร้บ้าน" ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบาก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

19 กันยายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​(พม.)​ ให้ความช่วยเหลือ​ กลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบาก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

รัฐมุ่งเป้า​ ช่วยเหลือ​ "กลุ่มเปราะบาง" ย้ำนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พม.​ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง​ ครอบคลุมทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียงและประสบปัญหาทางสังคมตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 30 ส.ค.64 รวม 66,048 รายแล้ว

 

รัฐมุ่งเป้า​ ช่วยเหลือ​ "กลุ่มเปราะบาง" ย้ำนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ขณะนี้​ พม.​ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส โดยจะร่วมกับสำนักอนามัย และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง

ประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่

- สายด่วน พม. โทร. 1300​ (24 ชั่วโมง)​

- สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 (24 ชั่วโมง)​

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

- อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่​9