svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

19 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

แพร่ - ชาวบ้านร่วมประชาพิจารณ์โครงการปรัปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่ทางออนไลน์ ติงฟังไม่รู้เรื่อง จับใจความไม่ได้ หวังมีอีกรอบ ขณะที่โครงการนี้รองรับรถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และโครงการนำสายไฟฟ้าลงเดินของ กฟภ.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับ บริษัททีมเวิร์ค คอนซัลแทน จำกัด ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์พื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง(ถนนเจริญเมือง) ของกรมโยธาธิการ ณ วัดเมธังกราวาส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ มี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมแสดงความคิดเห็น โดยวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ มีชาวบ้านในพื้นที่สองข้างทางถนนเจริญเมือง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 100 คน

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

ในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้มี มีการเสนอในการให้มีการจัดสร้างฟุตบาทสองข้างทางทาง ตั้งแตสี่แยกบ้านทุ่ง ถึงบริเวณสี่แยกศรีชุม และสรุปว่าฟุตบาทจะมีความกว้าง 1.2 เมตร และสูง 15 ซม. ทั้งสองข้างทางที่ผ่านมาบางจุดไม่มีฟุตบาททำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินบนถนนและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

 

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

นอกจากนี้ โครงการปรับปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่ ยังจะรองรับโครงการสถานีรถไฟแพร่ ในโครงการรถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของ รฟท. ที่ได้มีการเวนคืนที่ดินและจะเริ่มมีการก่อสร้างในปีหน้า รวมถึงการปรับปรุงโครงการขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ที่จะเอาสายไฟฟ้าลงดิน บนถนนเจริญเมือง ที่จะเริ่มในปีหน้าเช่นกัน

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการของกลุ่มพัฒนาภาคเหนือ 2 ถนนเจริญเมืองเป็นเขตต่อเนื่องเมืองเก่าแพร่ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาถนนเจริญเมืองของเราให้มีไฟฟ้าลงใต้ดิน มีการปรับปรุงฟุตบาท มีเส้นจราจร ท่อระบายน้ำที่ได้รับความเดือดร้อน่างๆ ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ โครงการจะเริ่มปลายปีหน้า งบประมาณ 54 ล้านบาท

 

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

 

ในประชาพิจารณ์ในวันนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างเห็นด้วยกับโครงการ แต่มีการเสนอแนะให้เทศบาลนำไปปรับเป็นบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมและเป็นประโยชนที่สุด แต่ทั้งนี้เทศบาลเมืองแพร่ ยังรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของประชานในพื้นที่ ซึ่งสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่เทศบาลเมืองแพร่ เนื่องจากมีโครงการนำสายไฟลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการปรับภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่ ในพื้นที่ถนนเจริญเมือง ไปถึงบริเวณแยกศรีชุม จึงคิดว่าจะต้องทำคราวเดียวกันไป เพราะว่าการไฟฟ้าฯจะเอาเสาไฟฟ้าออกไป และทางกรมโยธาธิการจะนำเสาไฟแสงสว่างมาติดตั้ง ทั้งสองโครงการก็ทำพร้อมๆกันไป

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

ขณะที่ ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ หงวนสุวรรณ แกนนำชุมชนเหมืองหิต-ต้นธง กล่าวว่า ขอเสนอแนะให้การประชาพิจารณ์ครั้งนี้ทำเพียงครั้งเดียวและเริ่มลงมือทำโครงการเลยถือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ตัดโอกาสประชาชนที่มีส่วนร่วมน้อยไป ส่วนป้ายรูปแบบโครงการเล็กไปใช้เพียงกระดาษ ไม่กี่แผ่น ไม่สมกับงบประมาที่มากถึง 54 ล้านบาท เวลาให้เสนอความคิดเห็นก็น้อยเกินไปอีกเหมือนกัน กรมโยธาธิการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ และเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษาผู้มานำเสนอไม่มาในงาน ใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ บางครั้งฟังจนจับใจความไม่ได้ จึงน่าจะมีการจัดประชาวิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพิ่มเพิ่มอีก

ร้องประชาพิจารณ์อีกรอบ-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าแพร่

โดย สุภัทร แสงดอก / แพร่

 

logoline