กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 จำนวน 117 ราย 

9 กันยายน 2564 กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 จำนวน 117 ราย 

  • สมุทรปราการ (12) สมุทรสาคร(9) นครปฐม(7) นนทบุรี(3)
  • อุบลราชธานี(2) กาฬสินธุ์(2) นครราชสีมา(1)
  • พิจิตร(2) นครสวรรค์(2) เพชรบุรณ์(2) เชียงราย(1)
  • นราธิวาส(4) ปัตตานี(4) ยะลา(4) ระนอง(2)
  • สงขลา(2) ชุมพร(1) ภูเก็ต(1)
  • อยุธยา(6) ราชบุรี(4) ชลบุรี(4) สระบุรี(3) ลพบุรี(2)
  • อ่างทอง(2) ระยอง(2) ประจวบคีรีขันธ์(1) สมุทรสงคราม(1)
  • กาญจนบุรี(1) สุพรรณบุรี(1) ฉะเชิงเทรา(1) สระแก้ว(1)

แบ่งเป็นเพศ ชาย (72) หญิง (45) 
แบ่งเป็นประเทศ ไทย(114) เมียนมา(2) อินเดีย(1)

 

 

ค่ามัธยฐานของอายุ 68 ปี (34 - 94 ปี)
ค่ามัธยฐาน (ทราบติดเชื้อ-เสียชีวิต) 13 วัน (นานสุด 51 วัน)
อายุ 60 ปีขึ้นไป 77 ราย (66%)
อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 32 ราย (28%)
ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 8 ราย (6%)

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ
HT (64), DM (38), HPL(25), อ้วน(25), โรคไต(18), ติดเตียง (1)

เสียชีวิตที่บ้าน
 1 ราย จ.ยะลา
กทม./ปริมณฑล (3)
จังหวัดสีแดงเข้ม (2)

ติดเชื้อ
ในพื้นที่ (112) คนรู้จัก (39) ครอบครัว (14) อาศัย (56) อาชีพเสี่ยง (3)

 

สธ.เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตประจำวันนี้ 117 ราย