svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

19 กันยายน 2564
220

อุตรดิตถ์  -นาแปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต้นแบบนาแปลงใหญ่แห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ บริหารจัดการครบวงจร รับซื้อข้าวทุกเมล็ด ปีการผลิต 2563/2564 กว่า 458 ล้านบาท

วันที่ 19 กันยายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายมิตร ทองชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 นางกนกวรรณ ทองตัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ข้าว ของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ที่ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ข้าว จ.อุตรดิตถ์ 

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

หลังจากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัดเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559 พัฒนาต่อเนื่องเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากแปลงใหญ่ ตลอดจนการแปรรูปข้าวครบวงจร เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 2,240 ราย พื้นที่ 50,967 ไร่ มูลค่ารวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2563/2564 กว่า 458 ล้านบาท โดยมีนายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ฯลงพื้นที่ด้วย

 

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า แปลงใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อ ปี พ.ศ.2559 -2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 42 แปลง ประกอบด้วย ข้าว,ข้าวโพด, มะขามหวาน, มันสำปะหลัง, ผึ้ง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์, ประมง และยางพารา เป็นต้น โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการตลาดในแปลงใหญ่ โดยเฉพาะการจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บริหารจัดการผ่านระบบสหกรณ์ ยึดหลัก “ตลาดนำการผลิต” และ บริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ จัดหาปัจจัยการผลิตที่ดี ราคายุติธรรม ให้บริการเครื่องจักรกล กลางน้ำ เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตจากแปลงใหญ่ตลอดจนการแปรรูป และปลายน้ำ หาตลาดจำหน่ายผลผลิต

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

“แปลงใหญ่นาข้าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ถือเป็นต้นแบบนาแปลงใหญ่แห่งแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยแปลงใหญ่ระดับประเทศปี 2561 และบริหารจัดการ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างเข้มข้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 2,240 ราย พื้นที่ 50,967 ไร่ มูลค่ารวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2563/2564 กว่า 458 ล้านบาท ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดเพื่อเกษตรกรสมาชิกได้ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” นายสุธีกล่าว

 

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

ด้านนายประพันธ์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เขตความรับผิดชอบ 17 ตำบล อ.เมือง อุตรดิตถ์ มีสมาชิก 10,129 ครอบครัว พื้นที่ทำการเกษตรกว่า 68,000 ไร่ เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ข้าว ปี 2559 ระยะเวลา 5 ปี สมาชิกเข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มจากการขายข้าว เนื่องจากสหกรณ์ สนับสนุน ทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ การบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีทางการเกษตร และความรู้ จากที่ทำนาขายข้าวขาดทุน เพิ่มหนี้สินในครัวเรือน ปัจจุบัน ทำนา 1 ไร่ ต้นทุนเพียง 3,000 บาท ขายไม่ต่ำกว่าตันละ 7,000 บาท ที่สำคัญข้าวมีคุณภาพ 1 ไร่ประมาณ 1.3 ตัน หรือ 1,300 กรัม

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

 

 

โดยสหกรณ์ฯมีนโยบายสนับสนุนข้าวพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการของตลาด และรับซื้อทุกเมล็ด และกำหนดระยะเวลาปลูกของนาแปลงใหญ่ข้าว คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม หรือ 110-120 วัน เป็นช่วงที่ดินและน้ำพร้อม ดังนั้น ทำนาจึงมั่นใจว่า มีแหล่งรับซื้อแน่นอน ไม่ถูกกดราคา แถมยังมีเงินทุน รถไถ่ รถหว่าน รถเกี่ยว รถดูด ปุ๋ย โดรนสำหรับหว่านปุ๋ย เครื่องอบลดความชื้น โรงสี ไซโลเก็บรวบรวม และการแปรรูปครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งถือว่าพร้อมที่สุดใน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจึงทำให้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของพ่อค้า ทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีความเชื่อมั่นเชื่อใจในระบบสหกรณ์

 

ชาวนาอุตรดิตถ์ยิ้มร่า! "ซื้อทุกเมล็ด"-นาแปลงใหญ่

โดย บุญพิมพ์ ใบยา / อุตรดิตถ์