svasdssvasds
เนชั่นทีวี

พระราชสำนัก

ส.ว.ลงพื้นที่พิจิตร-ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ

​​​พิจิตร - สมาชิกวุฒิสภา เดินทางตรวจพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมรับฟังชาวบ้านที่บึงสรรพงาย หลังพบมีปัญหาการขอคืนพื้นที่เพื่อขุดลอกเป็นแก้มลิงรองรับน้ำ

ที่หอประชุมวิทยาลัยชุมชน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดยพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภาอีกจำนวนมาก เช่น นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและประชาชน ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกรจำนวนมาก ให้การต้อนรับ 

 

ส.ว.ลงพื้นที่พิจิตร-ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ

โดยภารกิจหลักคือการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นที่บึงสีไฟ ที่ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา หลังจากที่ได้รับงบประมาณในการขุดลอกบึงสีไฟ ที่ในอดีตเคยแห้งขอด จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 5,390 ไร่ ซึ่งมีการขุดลอกแหล่งน้ำ มีความสมบูรณ์ ใกล้แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท 

ส.ว.ลงพื้นที่พิจิตร-ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมา มีการติดตามปัญหาในส่วนของการขนกองดินออกจากพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการแก้ไขสำเร็จเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ขณะเดียวกัน ยังได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าและรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่บึงสรรพงาย หลังที่ว่าการอำเภอโพทะเล ซึ่งยังมีปัญหาในส่วนของการขอคืนพื้นที่เพื่อขุดลอกเป็นแก้มลิงรองรับน้ำ และกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร 

ส.ว.ลงพื้นที่พิจิตร-ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ

โดยเฉพาะยังมีพื้นที่อีกกว่า 550 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยพันธ์อ้อย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอยืมพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ แต่กลับไม่มีการใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่ ทางด้านชาวบ้านและจังหวัดพิจิตร จึงได้ร้องขอให้คณะสมาชิกวุฒิสภาช่วยติดตามเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาบึงสรรพงายให้สามารถกักเก็บน้ำและเป็นพื้นที่แก้มลิงได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป   

 

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า การเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตร ครั้งนี้เพื่อต้องการติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ หลังจากที่เคยเดินทางมาตรวจติดตามและแก้ปัญหาไปแล้วว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และประชาชนยังได้ขอให้ช่วยดูแม่น้ำพิจิตรเก่า ที่ในขณะนี้มีสภาพตื้นเขิน แม้จะมีการพัฒนาขุดลอกไปบ้างแล้ว รวมถึงการใช้น้ำใต้ดินและการพัฒนาแหล่งน้ำของฝั่งตะวันตกและตะวันออกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์ยากรน้ำที่ไม่เท่าเทียมกัน

 

ส.ว.ลงพื้นที่พิจิตร-ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ

ด้านนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า การพัฒนาแหล่งน้ำโดยเฉพาะบึงสีไฟ ซึ่งขณะนี้มีการพัฒนาจนเกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยนอกจากบึงสีไฟ ที่คณะวุฒิสภาเดินทางมาในครั้งนี้ ยังมีการติดตามในส่วนของการสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตผสมเหล็ก กั้นแม่น้ำยม ที่มีทั้งหมด 4 จุดที่ในขณะนี้พบว่ามีหลายจุดที่ยังมีปัญหา ซึ่งทางคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้ออกไปตรวจสอบและรับฟังปัญหาเพื่อนำทำการแก้ไข รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนสี่เลนจากจังหวัดพิจิตร ไปยังจังหวัดกำแพงเพชรด้วย

ส.ว.ลงพื้นที่พิจิตร-ติดตามพัฒนาแหล่งน้ำ

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร