svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ภูเก็ต เดินหน้า 3 มาตรการคุมเข้ม เร่งแก้ปัญหาโควิดระบาด

18 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ภูเก็ตเปิด 3 มาตรการ จัดทีมเคลื่อนที่เร็ว คุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ และจัดตั้ง "คลินิกอุ่นใจ" เพื่อเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัด ตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายสินเดือนกันยายนนี้

18 กันยายน 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11 ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิชิตโควิด-19 “คลินิกอุ่นใจ” เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา

 

ในงานนี้มีนายพิเชษฐ์  ปาณพงศ์, ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์กู้เกียรติ  กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์  สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายประชา  อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (depa phuket) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

ภูเก็ต เดินหน้า 3 มาตรการคุมเข้ม เร่งแก้ปัญหาโควิดระบาด

 

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วมากจากเชื้อเดลตา ซึ่งเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ใน 7 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้จังหวัดภูเก็ตในวันนี้มีการติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ 200 คน แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมากกว่า 85% ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและแดงที่มีอาการหนักเป็นส่วนน้อยมาก อีกทั้งอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการบูสเตอร์เข็มที่ 3 ส่วนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่ม 608 จากการสำรวจพบว่ามีเหลืออยู่ประมาณ 20% ซึ่งทีมงานจะต้องเร่งให้คนกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนทั้งหมด เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต รวมไปถึงการบริหารจัดการให้คำปรึกษาปัญหาโควิด-19 แก่ผู้ที่มีความกังวลใจ

 

ภูเก็ต เดินหน้า 3 มาตรการคุมเข้ม เร่งแก้ปัญหาโควิดระบาด

สำหรับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตนั้น จำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์หรือปลายเดือนกันยายนนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ได้เสนอมาตรการ 3 แนวทางคือ

  1. จัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
  2. จัดทีมควบคุมไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่และ
  3. จัดตั้ง "คลินิกอุ่นใจ"

 

"คลินิกอุ่นใจ" เป็นศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิดแบบครบวงจร ทั้งที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกหรือจากคลินิกแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้าง รวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและสะดวก

 

ทั้งนี้จะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการและปัจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เป็นศูนย์พักคอยแก่ผู้ติดเชื้อ จนสามารถจัดหาที่พักได้ สามารถติดต่อ สอบถาม ประสานงานแบบจุดเดียวจบ (One stop service call center จำนวน 20 คู่สาย ที่หมายเลข 0-7625-4200

 

 

ภูเก็ต เดินหน้า 3 มาตรการคุมเข้ม เร่งแก้ปัญหาโควิดระบาด

 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

 

 

logoline