โคราช คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ติดเชื้อเกือบ 300 ราย ล่าสุด ลามไปตลาดย่าโม ติดเชื้อแล้ว 2 ราย กลุ่มเสี่ยงอีกเพียบ

18 กันยายน 2564 คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้แห่งใหญ่ที่สุดใน จ.นครราชสีมา และเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีผู้ค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน มาซื้อขายสินค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการระบาดขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ หลายอำเภออย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังลามไม่หยุด พบเชื้อกระจายใน 9 อำเภอ คือที่ อ.โนนไทย ,อ.หนองบุญมาก ,อ.สีคิ้ว, อ.พระทองคำ, อ.วังน้ำเขียว , อ.ด่านขุนทด ,อ.พิมาย , อ.ปักธงชัย และ อ.เมืองนครราชสีมา  

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ติดเชื้อเกือบ300 ราย ล่าสุด ลามไปตลาดย่าโม

เชื้อแพร่กระจายออกเป็น 3 วงแล้ว โดยวงแรก เป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารี รวมติดเชื้อ 187 ราย และกระจายไปวงที่ 2 มีผู้ค้าในตลาดท้องถิ่น และลูกค้า ติดเชื้อ 41 ราย และพบติดเชื้อเพิ่มอีก 14 ราย รวม 55 ราย แต่เชื้อยังลามไม่หยุด แพร่กระจายเป็นวงที่ 3 สู่คนในครอบครัว พบติดเชื้อ 28 ราย รวมคลัสเตอร์นี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว 270 ราย คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ต้องมีคำสั่งให้ปิดตลาดสุรนารีต่อไปอีก 10 วัน จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ติดเชื้อเกือบ300 ราย ล่าสุด ลามไปตลาดย่าโม
 

นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า คลัสเตอร์ “ตลาดสุรนารี” หรือเดิมชื่อ “ตลาดสุรนคร” มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปหลายพื้นที่ และล่าสุด กระจายไปยังตลาดย่าโม ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ของจังหวัดฯ  อีก 1  แห่ง เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย ซึ่ง 1 ราย เป็นแม่ค้าในตลาดย่าโม และอีก 1 ราย เป็นคนที่ไปรับผักมาจากตลาดสุรนารี  ทำให้ทางตลาดต้องปิดพื้นที่บางส่วน และเร่งทำการสอบสวนโรคเชิงรุก ส่วนผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกแล้ว หายตัวไป ไม่สามารถติดต่อได้ 6 ราย ล่าสุด สามารถติดต่อได้แล้ว และอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาอาการป่วยในภูมิลำเนา

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ติดเชื้อเกือบ300 ราย ล่าสุด ลามไปตลาดย่าโม

โดย – ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ