svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

รุกตรวจ ATK กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพรทุกคน

17 กันยายน 2564

ชุมพร - ระดมทีมเจ้าหน้าที่บริหารจัดการเชิงรุก กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพร พร้อมทั้งจัดตั้งสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ดังกล่าวอีกจำนวน 4 แห่งรองรับ

16 กันยายน 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร น.อ.กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รอง ผอ.ศลชล.จังหวัดชุมพร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ด้านเรือประมง ลงพื้นที่บูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายความมั่นคงและสาธารณสุข ระดมตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับแรงงานประมง ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือประมงในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK มาร่วมคัดกรองแรงงานจำนวนมาก

รุกตรวจ ATK กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพรทุกคน

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมเตรียมความพร้อมของหอผู้ป่วยชุมชน (CI) โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มแรงงานประมง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมพรทีมทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข การศึกษา และท้องถิ่น รวมถึงโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา เทศบาลตำบลหาดทรายรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหวังให้เป็นพื้นที่ในการแยกคนติดเชื้อมาเข้ารับการรักษาให้มากที่สุด เพื่อพยายามลดการแพร่ระบาดในชุมชน

รุกตรวจ ATK กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพรทุกคน
 

นอกจากในด้านแรงงานประมงแล้ว ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ ยังได้วางแผนในการบริหารจัดการเพิ่มเติม โดยจะทำการค้นหาเชิงรุกต่อในส่วนของกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการช่วยกันตรวจ ATK อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จากมาตรการเชิงรุกเหล่านี้จึงอาจทำให้ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดชุมพรเพิ่มสูงขึ้นบ้างในช่วงเวลานี้ แต่ก็เกิดจากการพยายามค้นหาอย่างจริงจัง และติดตามผู้สัมผัสเข้ามากักตัวและตรวจหาเชื้อให้มากที่สุด

รุกตรวจ ATK กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพรทุกคน

ในส่วนของการรักษาและควบคุมโรค ได้มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับนายอำเภอเมืองชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการเป็นคำสั่งจังหวัดให้ตรวจ ATK สำหรับเรือประมงทุกลำที่แจ้งเข้าเทียบท่าที่จังหวัดชุมพร อีกทั้งยังได้จัดตั้งสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. จัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ (LQ) ที่เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ 3 จำนวน 26 เตียง 2. หอผู้ป่วยชุมชน ที่สมาคมประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร 66 เตียง 3. หอผู้ป่วยชุมชน ที่โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ต.หาดทรายรี จำนวน 228 เตียง 4. หอผู้ป่วยชุมชนในเรือประมง ที่ท่าเทียบเรือ อบจ.ชุมพร ต.ท่ายาง รวมถึงการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง Local Quarantine เพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

รุกตรวจ ATK กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพรทุกคน
 

ในด้านของมาตรการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ได้เดินทางไปที่ รพ.ธนบุรีชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับกลุ่มแรงงานประมงและล้งผลไม้ จำนวน 2,500 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมประมงปากน้ำชุมพร และสมาคมประมงปากน้ำหลังสวน ผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน-มังคุด และ บจก.โกลด์รับเบอร์ ร่วมกันจัดซื้อเข้ามาเพื่อระดมฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมจากทางราชการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ การบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลปากน้ำนั้น ยังคงต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนและแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการงดการเดินทางและกิจกรรมที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลานี้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และชาวชุมพรทั้งจังหวัดด้วย 

รุกตรวจ ATK กลุ่มแรงงานประมงปากน้ำชุมพรทุกคน


ภาพ/ข่าว โดย:
ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร