เชียงใหม่ -โรงพยาบาลลานนา3 จัดโครงการลานนาเพื่อสังคม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ พระภิกษุ และสามเณร อายุ 18 ปีขึ้นไป เบื้องต้นมีพระสงฆ์ลงทะเบียนรับวัคซีนจำนวน 1,500 รูป พร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดซิโนฟาร์ม จัด 5 แพ็คเกจรองรับบุคคลทั่วไป

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลลานนา 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ ลานนาเพื่อสังคม ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แด่พระภิกษุและสามเณร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เดินทางมาร่วมพิธีพร้อมนำพระภิกษุจำนวน 250 รูป เดินทางมารับวัคซีนซิโนฟาร์ม โดย นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา 3 ให้การต้อนรับ

รพ.ลานนาฉีดซิโนฟาร์มให้พระสงฆ์1,500รูป

      นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา 3 เปิดเผยว่า จากการที่โรงพยาบาลลานนาได้รับการสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลลานนา โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยมีเงื่อนไขการสั่งจองวัคซีนกับราชวิทยาลัยต้องซื้อวัคซีนเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนที่สั่งจอง เพื่อบริจาคให้กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรใดๆ โดยที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มผู้พิการไปแล้วประมาณ 300 คน

รพ.ลานนาฉีดซิโนฟาร์มให้พระสงฆ์1,500รูป

      หลังจากนั้นได้พิจารณาเห็นว่า พระภิกษุ และสามเณรของจังหวัดเชียงใหม่ งไม่ได้รับวัคซีนอีกเป็นจำนวนมาก จึงมีความประสงค์จะถวายวัคซีนแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19มาก่อน จึงได้ประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ในการสำรวจพระภิกษุและสามเณร ที่ต้องการรับวัคซีน ขณะนี้มียอดลงทะเบียนในระบบจำนวน 1,500 รูป เบื้องต้นได้เข้ามารับวัคซีนในวันนี้ (17 ก.ย.) จำนวน 250 รูป หลังจากนี้จะทยอยเข้ารับวัคซีนจำนวนวันละ 100 รูป จนครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้
 


     สำหรับการใช้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปใน ทางโรงพยาบาลได้ทำการสั่งวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มารองรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจฉีดวัคซีนทางเลือกจำนวน 44,000 โดส โดยมีขีดความสามารถในการฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 1,000 ราย โดยเปิดให้จองฉีดวัคซีนได้ทางระบบออนไลน์ของทางโรงพยาบาล หากไม่สะดวกจองผ่านระบบออนไลน์สามารถเดินทางเข้ามาจองวัคซีนซิโนฟาร์มได้ที่โรงพยาบาล

รพ.ลานนาฉีดซิโนฟาร์มให้พระสงฆ์1,500รูป

     โดยทางโรงพยาบาลได้จัดแพ็คเกจให้เลือกใช้บริการไว้ 5 แพ็คเกจ คือ แพ็คเกจ 1 ราคา 2,054 บาท ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม, แพ็คเกจ 2 ราคา 2,854 บาท ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม พร้อมตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19, แพ็คเกจ3 ราคา 2,504 บาท ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยนัดฉีดหลังรับวัคซีนซิโนฟาร์มครบ 2 เข็มแล้ว เป็นเวลา 4 สัปดาห์
 

รพ.ลานนาฉีดซิโนฟาร์มให้พระสงฆ์1,500รูป

      แพ็คเกจ 4 ราคา 3,304 บาท ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม พร้อมได้รับตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 นัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์และ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์, แพ็คเกจ5 ราคา 4,303 บาท ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ตรวจหาระดับปริมาณแอนติบอดี้ต่อเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ นัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรม ลานนาอุ่นใจนัดตรวจหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กรุณางดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง เพื่อเข้าตรวจ