จากมาตรการเยียวยาโควิด-19 ผ่านโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน และเริ่มใช้จ่ายไปแล้วนั้น ปรับขยายเวลาใช้สิทธิ์จนถึงสิ้นปีนี้ พร้อมสิทธิ์คงเหลือ 927,133

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 กันยายน 2564 หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาโควิด-19  โดยมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้"  พร้อมเปิดให้ลงทะเบียน และเริ่มใช้จ่ายไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ โดยมีการขยายเวลาสิ้นสุดเป็นวันที่ 31 ธ.ค. 2564

 

ล่าสุดตอนนี้ผู้ใช้สิทธิ์โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้” จากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 1,400,00 สิทธิ์ คงเหลือ 927,133 สิทธิ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 64)

 

ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ กดที่นี่

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์  กดที่นี่

 

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ยังเหลือสิทธิ์เกือบล้าน

 

คุณสมบัติประชาชนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

(3) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน

(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2564 หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

(5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ

(6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

กรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

 

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ หรือตัวแทนของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

 

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” ยังเหลือสิทธิ์เกือบล้าน