svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

ลำปาง - 120 หน่วยงานในจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมนัดรวมพลครั้งใหญ่ ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินจำลองสถานการณ์ฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมัน ระดับ 3 ป้องกันเหตุอัคคีภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย แผนกเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คลังน้ำมันเชื้อเพลิงเหมืองแม่เมาะ บ้านห้วยเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หน่วยงานคณะทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมเรียกระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระงับเหตุอัคคีภัยระดับสูงสุด เพื่อเสริมทักษะด้านการป้องกันและระงับเหตุ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น 

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 120 หน่วยงาน ในนามคณะทำงาน “การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง” จัดกิจกรรมนัดรวมพลครั้งใหญ่ ร่วมกันนำกำลังพลเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือด้านการบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละหน่วยงาน เข้าทำการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริง Field Trainning Exercise : FTX “ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยระดับสูงสุด (ระดับ3) ประจำปี 2564” เพื่อเสริมทักษะเตรียมความพร้อม แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการรองรับเหตุกรณีฉุกเฉินร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติระงับเหตุภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

สำหรับการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว เพื่อจะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ปฏิบัติ ในการรับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงานมาทดสอบร่วมกันอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการฝึกซ้อมจัดทำแผนระงับเหตุบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) กันมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดสอบและประเมินความพร้อมของแผนปฏิบัติ นโยบาย และกระบวนการทำงาน ที่จะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงจะเป็นการเน้นย้ำสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันตามแผนเผชิญเหตุ ซึ่งจะมีทั้งขั้นตอนในการประสานงาน และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหลัก กับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รู้ถึงวิธีการ ลำดับขั้นตอนในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย และสามารถที่จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

 อีกทั้งการฝึกปฏิบัติยังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะร่วมบูรณาการแผนระหว่างองค์กร เตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการประสานสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการเฝ้าระวังเหตุ ให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้มีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ยาเวชภัณฑ์ ตลอดจนระบบสื่อสารระหว่างเครือข่ายเพื่อรองรับเหตุในทุกสถานการณ์ และสามารถที่จะให้การสนับสนุนจัดส่งทีมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ในกรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ภายใต้การประสานงานอย่างเป็นระบบ

 

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย


โดยในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าร่วมลงสนามปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงหน่วยงานมูลนิธิเพื่อการกุศลในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเหตุกรณีฉุกเฉิน ระงับเหตุเพลิงไหม้ในเขตบริเวณพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย ซึ่งได้มีการสมมติเหตุ เกิดภัยธรรมชาติฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงถังที่ 1 จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำแผนกได้พยายามเข้าสกัดดับแต่ไม่สามารถดับได้ และสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขยายวงกว้าง

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

 เนื่องจากในพื้นที่จุดใกล้เคียงยังมีถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 1 ถังและมีรอยร้าว เจ้าหน้าที่ประจำแผนกจึงได้มีการแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่หน่วย ED ทราบ เพื่อประสานทีมเจ้าหน้าที่ประจำจุดฉุกเฉินทุกจุด ทำการตัดกระแสไฟฟ้า ปิดกั้นเส้นทางการจราจร อพยพผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและยานพาหนะออกจากบริเวณพื้นที่ และแจ้งศูนย์ลิกไนต์ให้ทราบ เพื่อให้มีการประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภายในของ กฟผ.แม่เมาะ โดยต่อมาสถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้มีการประสานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภายนอก ทั้งศูนย์ความปลอดภัย, ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, สถานีตำรวจภูธร, เทศบาล, โรงพยาบาล และอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ และในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ให้ร่วมกันเข้าระงับเหตุก่อนเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

120หน่วยลำปาง-ซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

โดย ประทีป นันทะผาบ / ลำปาง