svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"ฉก.ร.7"ฝึกแผนอพยพประชาชน"บ้านไม้ลัน"

17 กันยายน 2564

แม่ฮ่องสอน - เจ้ากรมชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน บ้านไม้ลัน ต.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ พ.อ.ยอดชาย พวงวรินทร์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 ร่วมกับนายชนก มากพันธุ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พล.ท.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ เจ้ากรมชายแดนทหาร และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่แม่ฮ่องสอนโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และแผนการอพยพประชาชน ณ ฐานฯ ไม้ลัน ร้อย.ร.752 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX : command post exercise) ณ หอประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

 

"ฉก.ร.7"ฝึกแผนอพยพประชาชน"บ้านไม้ลัน"

"ฉก.ร.7"ฝึกแผนอพยพประชาชน"บ้านไม้ลัน"

โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า ตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า โรงพยาบาลปางมะผ้าและฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปางมะผ้า ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการฝึก จากนั้นได้มีการฝึกแผนการอพยพประชาชน FTX ซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง (rock rehearsal ) ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า

"ฉก.ร.7"ฝึกแผนอพยพประชาชน"บ้านไม้ลัน"

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน