เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือโคราช ความเดือดร้อนหนัก น้ำท่วมขาดแคลนหญ้าสดและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ต้องนำไปเลี้ยงริมถนน เสี่ยงรถชน

17 กันยายน  2564 สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา  ได้ขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้น หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือหลายราย ได้รับผลกระทบ เริ่มขาดแคลนหญ้าสดสำหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ 
  เกษตรกรเเดือดร้อนหนัก น้ำท่วมขาดพื้นที่และหญ้าสดเลี้ยงโคกระบือ เกษตรกรเเดือดร้อนหนัก น้ำท่วมขาดพื้นที่และหญ้าสดเลี้ยงโคกระบือ

โดยนายประชิน พูลศิริรัตน์  อายุ 55 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า  มีอาชีพเลี้ยงโค มานานกว่า 20 ปีแล้ว ปัจจุบันมีโคที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด 15 ตัว แต่ช่วงนี้ได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากทุ่งหญ้าที่เคยใช้เลี้ยงโคถูกน้ำท่วมทั้งหมด  โดยเฉพาะนาข้าว ทำให้ไม่มีสถานที่เลี้ยงโค จำเป็นต้องนำโคทั้งหมด ออกไปเลี้ยงกินหญ้าอยู่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน แต่ก็ต้องคอยระวังรถที่วิ่งเข้า-ออกหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา เพราะโคมักจะเดินข้ามถนนไปมา เสี่ยงที่จะถูกรถชนได้  ซึ่งมวลน้ำท่วมขังในพื้นที่ขณะนี้ ทำให้เพื่อนเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบืออีกหลายรายได้รับผลกระทบขาดแคลนหญ้าสด และพื้นที่เลี้ยงสัตว์เช่นกัน

เกษตรกรเเดือดร้อนหนัก น้ำท่วมขาดพื้นที่และหญ้าสดเลี้ยงโคกระบือ

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ