svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ศบค.ชุดเล็กไม่ผ่าน ภูเก็ตขอจำหน่ายสุรา

16 กันยายน 2564

ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศปก.ศบค. (ชุดเล็ก) ชะลอข้อเสนอภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตขอจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงหวั่นซ้ำเติมสถานการณ์

16 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว” ความคืบหน้าของการข้อเสนอภาคเอกชนที่จะขออนุญาตการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ศบค.ชุดเล็กไม่ผ่าน  ภูเก็ตขอจำหน่ายสุรา
ว่าหลังจากที่ได้นำเสนอดังกล่าวเข้าที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศปก.ศบค. (ชุดเล็ก) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 25654 ที่ผ่านมา
               ศบค.ชุดเล็กไม่ผ่าน  ภูเก็ตขอจำหน่ายสุรา

ซึ่งทางคณะแพทย์ของกรมควบคุมโรคขอให้ชะลอโครงการนี้ไปก่อน เนื่องจากว่าขณะนี้ตัวเลขการติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างสูง ถ้าจะอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์
             
“วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ก็นำเรื่องนี้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ ถ้าหากว่าที่ประชุมจะมีมติอย่างไรก็แล้วแต่ เราก็ส่งเรื่องไปที่ศปก.ศบค.อีกครั้งหนึ่ง”
ศบค.ชุดเล็กไม่ผ่าน  ภูเก็ตขอจำหน่ายสุรา

นายพิเชษฐ์  กล่าวและว่า โครงการดังกล่าวที่ภาคเอกชนเสนอมา ภาครัฐที่กำกับดูแลในพื้นที่ก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ที่อยากจะให้ผ่อนคลาย อยากให้ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

ศบค.ชุดเล็กไม่ผ่าน  ภูเก็ตขอจำหน่ายสุรา
            
 “ความจริงเรายังรักษา “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ไว้ได้  หลายคนก็วิพากวิจารย์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเข้าเกณฑ์ที่จะต้องปรับลดกิจกรรมแล้ว วัดจากตัวเลขครองเตียงอยู่ที่ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ หมายถึงเตียงว่าง”  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าว

ภาพ/ข่าว โดย:
สมชาย  สามารถ เนชั่นทีวี